Apocalipsa 1.9-20, În ziua Domnului eram în Duhul

Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtaş cu voi la necaz, la Împărăţie şi la răbdarea în Isus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos, din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi din pricina mărturiei lui Isus Hristos. În ziua Domnului eram în Duhul.

Şi am auzit înapoia mea un glas puternic, ca sunetul unei trâmbiţe, care zicea : „Eu sunt Alfa şi Omega, Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă. Ce vezi, scrie într-o carte şi trimite-o celor şapte biserici : la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia şi Laodiceea.”
Continue reading „Apocalipsa 1.9-20, În ziua Domnului eram în Duhul”

Şoptitorii, (Romani 1.28–29)

ŞoptitoriiFiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite.

Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase; sunt şoptitori (gr. psithyristas) … ”.

Epistola către Romani 1 : 28 – 29 Continue reading „Şoptitorii, (Romani 1.28–29)”