179 I 2024. DE CE VREM DOAR BOTEZ ÎN DUHUL SFÂNT DAR NU ȘI DARURI ALE DUHULUI SFÂNT [1 Corinteni 14.1 I 1 Corinteni 12.7 I Faptele Apostolilor 10.19-20] 27 Iunie 2024

179 I 2024. DE CE VREM DOAR BOTEZ ÎN DUHUL SFÂNT DAR NU ȘI DARURI ALE DUHULUI SFÂNT ?

I Podcast I Pasaje Biblice : I Corinteni 14 : 1 I I Corinteni 12 : 7 I Faptele Apostolilor 10 : 19 – 20 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 27 Iunie 2024 I

De ce unii credincioși vor (și primesc) doar botezul în Duhul Sfânt dar nu își doresc și daruri ale Duhului Sfânt ? Poate pentru că, ne dorim mai mult viața comodă, confortul personal ; vrem să deținem controlul asupra vieții personale.

În I Corinteni 14 : 1, sunt scrise cuvintele apostolului Pavel :

Urmăriţi dragostea. Umblaţi şi după darurile duhovniceşti, dar mai ales să prorociţi”.


Apostolul Pavel a scris :

umblați şi după darurile duhovniceşti”.

Umblați !

În greacă este folosit un cuvânt (gr. zéloó) care înseamnă și : „a dori cu stăruință, a lupta după, a se ocupa de, a căuta cu râvnă” darurile spirituale și în special darul proorociei.

Dar această căutare fierbinte, va avea ca rezultat primirea unui dar spiritual iar noi știm bine că :

fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora”. (I Corinteni 12 : 7)

Aceasta înseamnă că, dacă vei primi un dar vei avea obligația de-ai ajuta pe alții.


De exemplu, când Duhul Sfânt i-a arătat lui Petru prima vedenie, i-a și spus după aceea că trebuie să meargă cu oamenii care-l caută.

În Faptele Apostolilor 10 : 19 – 20 scrie :

Şi, pe când se gândea Petru la vedenia aceea, Duhul i-a zis : „Iată că te caută trei oameni ; scoală-te, coboară-te şi du-te cu ei fără şovăire, căci Eu i-am trimis.”

Pentru noi poate este captivant doar ca Duhul Sfânt să-ți arate o vedenie iar mai apoi să auzi glasul Lui care să-ți spună că ești căutat de trei oameni ! Iar peste câteva minute când deschizi poarta să vezi că afară sunt exact trei oameni, nu doi și nici patru !

În Faptele Apostolilor 10 : 7 – 8 scrie că, după ce a avut vedenia :

Corneliu a chemat două din slugile sale şi un ostaş cucernic din aceia care-i slujeau în tot timpul ; şi, după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope”.

Câți oameni a trimis ? A trimis exact trei oameni ! Aceasta este ceea ce noi numim lucrarea Duhului Sfânt !


Este extraordinară și totuși foarte, foarte puțini creștini (care au vârsta de mijloc a vieții), când ar avea și puterea și autoritatea nu vor să I Se dedice Lui Dumnezeu ! Și nu își doresc darurile Duhului Sfânt …

De aceea, ar fi bine să nu ne mai întrebăm :

De ce nu ne mai vorbește Dumnezeu ?

Ci să punem o altă întrebare :

Doamne Isuse, nu cumva vrei ca prin mine TU să vorbești prin Duhul Sfânt și să-i ajuți pe alții ?”


Doamne, ajută-mă să am astfel de experiențe ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :