178 I 2024. SUNT PUȚINI ADULȚI DIN VÂRSTA DE MIJLOC CU DARURI SPIRITUALE [Ioel 2.28-29 I Marcu 10.21-22] 26 Iunie 2024

178 I 2024. SUNT PUȚINI ADULȚI DIN VÂRSTA DE MIJLOC CU DARURI SPIRITUALE

I Podcast I Pasaje Biblice : Ioel 2 : 28 – 29 I Marcu 10 : 21 – 22 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 26 Iunie 2024 I

Sunt puțini adulți din vârsta de mijloc, cu daruri spirituale. De ce ?

Deoarece deși printre noi sunt credincioși cărora Domnul Isus le-a vorbit personal, totuși ei nu vor să plătească prețul ascultării de Duhul Sfânt și al unei vieți de renunțare care este o condiție a slujirii (eficiente a) Lui Dumnezeu.

Faptul că sunt puțini adulți din vârsta de mijloc cu daruri spirituale este o constatare care poate fi observată și citind Ioel 2 : 28 – 29, unde Dumnezeu a vorbit astfel :

După aceea voi turna Duhul Meu peste orice făptură ; fiii şi fiicele voastre vor proroci, bătrânii voştri vor visa vise, şi tinerii voştri vor avea vedenii.

Chiar şi peste robi şi peste roabe voi turna Duhul Meu în zilele acelea … ”.

Aceste versete s-au împlinit în Ziua Cincizecimii.


Dar, reamintim faptul că și în acest pasaj (dar și în Faptele Apostolilor 2 : 16 – 18, unde este citat), pe lista celor cu daruri spirituale sunt trecuți :

  • feciorii și fetele (se referă la fii și la fiice),
  • tinerii și
  • bătrânii, precum și
  • robii și roabele.

Dar din ambele liste, lipsesc adulții din perioada cea mai productivă a vieții ! După tineri sunt trecuți bătrânii !


Să ne amintim o întâmplare din Biblie din care reiese cauza principală a lipsei de oameni dedicați sută la sută Lui Dumnezeu.

În Marcu 10 : 21 – 22, scrie despre un om pe care Domnul Isus și l-a dorit ca ucenic al Lui. Evanghelistul Marcu a notat că la finalul dialogului lor :

Isus S-a uitat ţintă la el, l-a iubit şi i-a zis : „Îţi lipseşte un lucru ; du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci, şi vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ţi crucea şi urmează-Mă.”

Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot ; căci avea multe avuţii”. (Marcu 10 : 21 – 22)


El a plecat mâhnit de tot … dar Domnul Isus cum a rămas, plin de bucurie ? În niciun caz, deoarece un potențial secerător nu a acceptat angajarea. De ce ?

  • Este chiar așa de grea renunțarea ?
  • Este chiar așa de actuală această întâmplare cu omul căruia Domnul Isus tocmai i-a vorbit personal și el totuși a plecat întristat din prezența Lui Dumnezeu, deoarece nu a vrut să plătească prețul ascultării ?
  • Al renunțării la dobândirea de lucruri ?

Dar, oare nu cumva chiar eu … sunt omul acela ?


Doamne Isuse, dă-mi TE rog frumos harul de-a-Ți pune viața mea la dispoziție ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :