177 I 2024. UNDE SUNT ADULȚII DIN VÂRSTA DE MIJLOC CU DARURI SPIRITUALE [Faptele Apostolilor 2.16-18 I Ioel 2.28-29] 25 Iunie 2024

177 I 2024. UNDE SUNT ADULȚII DIN VÂRSTA DE MIJLOC, CU DARURI SPIRITUALE ?

I Podcast I Pasaje Biblice : Faptele Apostolilor 2 : 16 – 18 I Ioel 2 : 28 – 29 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 25 Iunie 2024 I

Unde sunt adulții din vârsta de mijloc, cu daruri spirituale ? În Faptele Apostolilor 2 : 16 – 18, pe lista persoanelor care au daruri ale Duhului Sfânt sunt trecuți feciorii, fetele, tinerii, bătrânii și robii. Dar lipsesc adulții din vârsta de mijloc !


Dacă privim la noi, înțelegem de ce este așa. Faptul că printre cei care au vârsta de mijloc, sunt foarte puțini oameni cu daruri, este din cauză că ne folosim anii cei mai buni ai vieții pentru noi și nu vrem să ne dedicăm total pentru Dumnezeu !


În Ziua Cincizecimii, cuvintele prin care apostolul Petru a explicat Coborârea Duhului Sfânt, sunt acestea :

Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel : „În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură ; feciorii voştri şi fetele voastre vor proroci, tinerii voştri vor avea vedenii, şi bătrânii voştri vor visa vise !

Da, chiar şi peste robii Mei şi peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul Meu şi vor proroci”. (Faptele Apostolilor 2 : 16 – 18)

[Și reamintim aici că acest citat este preluat din cartea Ioel 2 : 28 – 29].

Din aceste cuvinte ale Lui Dumnezeu, observăm că Duhul Sfânt este turnat peste toți oamenii („orice făptură” scrie în traducerea Cornilescu, iar în original, în limba greacă este folosit cuvântul sarx adică : „carne”), dar, din ambele pasaje, nu sunt amintiți ca având daruri spirituale … exact adulții din vârsta de mijloc !


În ambele pasaje sunt amintiți feciorii și fetele (se referă la fii și la fiice), tinerii și bătrânii, precum și robii și roabele. Dar, din ambele liste, lipsesc adulții din perioada cea mai productivă a vieții !

În greacă pentru „tineri” este folosit aici un cuvânt (gr. neaniskos : un tânăr) care se referea la o persoană care avea mai puțin de patruzeci de ani.

Aceasta înseamnă că nu sunt amintiți deloc exact oamenii aflați în plină maturitate, care sunt în plină putere (adică exact oamenii care au între patruzeci și șaizeci și cinci de ani, aceasta fiind în general vârsta de la care se consideră că începe bătrânețea).


Reamintim, că după tineri pe listă sunt trecuți bătrânii.

Dar, oare de ce, cei din vârsta de mijloc nu sunt amintiți ?


Vom încheia prezentul studiu cu această întrebare urmând ca să revenim și cu răspunsuri.

Dar, poate că, cel mai bun răspuns îl putem da noi ! Fiecare dintre cei care suntem cuprinși chiar în acest interval de vârstă, dacă ne privim puțin în oglindă.


Doamne Isuse, dă-mi TE rog frumos harul de-a-mi evalua dedicarea față de Tine și să constat în mine, cât Îți sunt de folos cu adevărat ! Doamne ajută-mă ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :