176 I 2024. DUHUL SFÂNT ESTE MÂNGÂIETORUL SAU AVOCAT, MIJLOCITOR ȘI AJUTOR [Ioan 14.26 I Matei 5.25-26 I Romani 8.26] 24 Iunie 2024

176 I 2024. DUHUL SFÂNT ESTE MÂNGÂIETORUL SAU AVOCAT, MIJLOCITOR ȘI AJUTOR

I Podcast I Pasaje Biblice : Ioan 14 : 26 I Matei 5 : 25 – 26 I Romani 8 : 26 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 24 Iunie 2024 I

Duhul Sfânt este Mângâietorul sau Avocat, Mijlocitor și Ajutor. Domnul Isus spunea despre Duhul Sfânt că EL este Mângâietorul.

Dar Mângâietorul [gr. Paraklētos], adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu”. (Ioan 14 : 26)

În limba greacă pentru Mângâietor este folosit cuvântul paraklétos care se traduce cu : „chemat în ajutor”.


Pentru a înțelege puțin din ceea ce este și din ce face Duhul Sfânt, astăzi doar vom reda trei înțelesuri ale cuvântului paraklétos.

Conform Lexiconului Biblic cuvântul paraklétos era folosit pentru :

  1. avocat,
  2. mijlocitor și
  3. ajutor.

În primul rând, Duhul Sfânt ne ajută asemenea unui avocat

1. Avocatul

Avocatul este :

cel care pledează cauza altuia în fața unui judecător, apărător”.

Dar avem procese la care trebuie să ne prezentăm ? Vorbind despre împăcarea cu o persoană care a fost nedreptățită (a se vedea Matei 5 : 22 – 24), Domnul Isus a spus :

Caută de te împacă degrabă cu pârâşul tău, câtă vreme eşti cu el pe drum ; ca nu cumva pârâşul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului, şi să fii aruncat în temniţă.

Adevărat îţi spun că nu vei ieşi de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuţ”. (Matei 5 : 25 – 26)

Duhul Sfânt ne convinge mai întâi de faptul că avem o problemă, dar ne dă și puterea de-a ne cere iertare sau de-a acorda iertarea.


În al doilea rând, Duhul Sfânt este Mijlocitor

2. Mijlocitorul

Mijlocitorul este : „cel care pledează cauza altuia, cu unul”. În viață omul poate avea nu numai probleme ci are și domenii în care este slab.
Despre Duhul Sfânt scrie în Romani 8 : 26 că :

„ … Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră : căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite”. Adică ne ajută iar noi nici măcar nu știm uneori !


Iar în al treilea rând, Duhul Sfânt este și Ajutor

3. Ajutorul

Când era pe pământ, Domnul Isus și-a ajutat ucenicii sau pe cei aflați în nevoie care ÎI cereau ajutorul. Dar după Înălțarea la Cer, prin Duhul Sfânt luăm legătura cu Dumnezeu. EL este Cel care ne ajută.


Să ne amintim doar de un exemplu extraordinar ! În Faptele Apostolilor 16 : 9 – 10 scrie că :

Noaptea, Pavel a avut o vedenie : un om din Macedonia stătea în picioare şi i-a făcut următoarea rugăminte : „Treci în Macedonia şi ajută-ne !

După vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înţelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia”.

Practic, Duhul Sfânt a cunoscut căutarea oamenilor respectivi după Dumnezeu și știa și faptul că ei nu știau cum L-ar putea găsi !
Dar Duhul Sfânt i-a vorbit apostolului Pavel de nevoia unor oameni despre care el … nu avea de unde să știe !


Doamne Isuse, dă-mi Te rog frumos harul ca toată viața mea să fiu plin de Duhul Sfânt și zi de zi să am parte de prezența Lui Dumnezeu ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :