8 I 2023. MILA REA [Iov 33.14 I 1 Împărați 20.35–43]

8 I 2023. MILA REA

I Podcast I Pasaje Biblice : Iov 33 : 14 I I Împărați 20 : 35 – 43 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 8 Ianuarie 2023 I

Mila este definită ca fiind un : „Sentiment de înțelegere și de compasiune față de suferința sau de nenorocirea cuiva ; compătimire ; îndurare ; milostenie”. (DEX, 2009)

Dar în prezentul studiu doar vom nota faptul că există și o milă rea pe care dacă o întrețin în viața mea, voi plăti pentru neascultarea mea, chiar dacă neascultarea mea de Dumnezeu este motivată de milă dar care este rea … Continue reading „8 I 2023. MILA REA [Iov 33.14 I 1 Împărați 20.35–43]”

306. ÎNTOARCEREA LA DUMNEZEU SAU RESPINGEREA LUI DUMNEZEU? [Geneza 31]

306. ÎNTOARCEREA LA DUMNEZEU SAU RESPINGEREA LUI DUMNEZEU?

I Podcast I Pasaj Biblic : Geneza 31 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 02 Noiembrie 2022 I

Reamintim că un scop al acestui studiu Biblic este conștientizarea noastră de neputințele naturii umane, scopul fiind întoarcerea la Dumnezeu și transformarea noastră spirituală. Ea este posibilă numai prin credința în Domnul Isus, care a murit pentru păcatele noastre, a înviat, S-a înălțat la Cer și stăruiește la Dumnezeu în favoarea noastră. Continue reading „306. ÎNTOARCEREA LA DUMNEZEU SAU RESPINGEREA LUI DUMNEZEU? [Geneza 31]”

110. JERTFA DOMNULUI ISUS sau DUPĂ CINE MĂ IAU ÎN VIAŢĂ ? I. CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU [Marcu 14.26–31]

110. JERTFA DOMNULUI ISUS sau DUPĂ CINE MĂ IAU ÎN VIAŢĂ ? I. CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

I Podcast I Pasaj Biblic : Marcu 14 : 26 – 31 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 20 Aprilie 2022 I

După ce au cântat cântările de laudă, au ieşit pe Muntele Măslinilor. Isus le-a zis : „În noaptea aceasta toţi veţi avea un prilej de poticnire ; pentru că este scris : Continue reading „110. JERTFA DOMNULUI ISUS sau DUPĂ CINE MĂ IAU ÎN VIAŢĂ ? I. CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU [Marcu 14.26–31]”

13. DUMNEZEU VORBEŞTE sau … Când nu ştiu ce să mai fac [Iov 33.14, Luca 2.8-11, Fapte 10.13, Ps. 88.15]

13. DUMNEZEU VORBEŞTE sau Când nu ştiu ce să mai fac
I Podcast I Text Biblic : Iov 33 : 14 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 13 Ianuarie 2022 I

Dumnezeu vorbeşte însă, când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama”. (Iov 33 : 14)
A vorbi înseamnă : „1. a exprima prin cuvinte gânduri, sentimente, intenții … 2. A sta de vorbă ; a discuta”. (DEX, 2009) Continue reading „13. DUMNEZEU VORBEŞTE sau … Când nu ştiu ce să mai fac [Iov 33.14, Luca 2.8-11, Fapte 10.13, Ps. 88.15]”

Jertfa Domnului Isus (Marcu 14.26-31)

După cine te ieiDupă cine te iei în viaţă ?

După ce au cântat cântările de laudă, au ieşit pe Muntele Măslinilor. Isus le-a zis : „În noaptea aceasta toţi veţi avea un prilej de poticnire ; pentru că este scris :

„Voi bate Păstorul, şi oile vor fi risipite.” Dar, după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea.” Petru I-a zis : Continue reading „Jertfa Domnului Isus (Marcu 14.26-31)”