110. JERTFA DOMNULUI ISUS sau DUPĂ CINE MĂ IAU ÎN VIAŢĂ ? I. CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU [Marcu 14.26–31]

110. JERTFA DOMNULUI ISUS sau DUPĂ CINE MĂ IAU ÎN VIAŢĂ ? I. CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

I Podcast I Pasaj Biblic : Marcu 14 : 26 – 31 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 20 Aprilie 2022 I

După ce au cântat cântările de laudă, au ieşit pe Muntele Măslinilor. Isus le-a zis : „În noaptea aceasta toţi veţi avea un prilej de poticnire ; pentru că este scris :

Voi bate Păstorul, şi oile vor fi risipite.” Dar, după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea.” Petru I-a zis : „Chiar dacă toţi ar avea un prilej de poticnire, eu nu voi avea.” Şi Isus i-a zis :

„Adevărat îţi spun că astăzi, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoşul de două ori, te vei lepăda de Mine de trei ori.” Dar Petru I-a zis cu şi mai multă tărie :

„Chiar dacă ar trebui să mor împreună cu Tine, tot nu mă voi lepăda de Tine.” Şi toţi ceilalţi au spus acelaşi lucru.” (Marcu 14 : 26 – 31)


Din acest pasaj Biblic putem observa că în viaţă omul se poate ghida după :

 1. Cuvântul Lui Dumnezeu,
 2. Cuvântul profetic rostit prin Duhul Sfânt sau după
 3. cuvântul omului (după părerile omeneşti).

După cine mă pot lua în viaţă ?

I. Cuvântul lui Dumnezeu (Marcu 14 : 27 – 28)

În Marcu 14 : 27 scrie că :

Isus le-a zis: „În noaptea aceasta toţi veţi avea un prilej de poticnire ; pentru că este scris : „Voi bate Păstorul, şi oile vor fi risipite”.

Atunci (în acele momente), Domnul Isus le-a spus ucenicilor un citat din Zaharia 13 : 7 unde este scris :

Scoală-te, sabie, asupra păstorului Meu şi asupra omului care Îmi este tovarăş ! – zice Domnul oştirilor. Loveşte pe păstor, şi se vor risipi oile ! Şi Îmi voi întoarce mâna spre cei mici”.

Domnul Isus le-a atras atenţia ucenicilor Lui despre ce avea să se întâmple în noaptea aceea, dar lui Petru i-a dat şi detaliile lepădării lui deoarece el susţinea că el nu este ca majoritatea :

Chiar dacă toţi ar avea un prilej de poticnire, eu nu voi avea. Şi Isus i-a zis : „Adevărat îţi spun că

 • astăzi, chiar în noaptea aceasta,
 • înainte ca să cânte cocoşul de două ori,
 • te vei lepăda de Mine de trei ori.” (Marcu 14 : 29 – 30)

Dar exact cum a făcut la spălarea picioarelor (probabil cu foarte puţină vreme înainte), Petru a decis şi în acele momente să fie altfel decât toţi.


Ioan a scris despre Domnul Isus că :

„ … a turnat apă într-un lighean şi a început să spele picioarele ucenicilor şi să le şteargă cu ştergarul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru.

Şi Petru I-a zis : „Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele ?” Drept răspuns, Isus i-a zis : „Ce fac Eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea.” Petru I-a zis : „Niciodată nu-mi vei spăla picioarele !” (Ioan 13 : 5 – 8)


Concluzii

Întâmplarea din Marcu 14 : 26 – 31 poate fi rezumată prin versetul scris în cartea Iov 33 : 14 (unde scrie clar că Dumnezeu atunci când vrea să-i comunice unui om un lucru, îi vorbeşte de două ori dar nu insistă dacă omul nu-L ia în serios) :

Dumnezeu vorbeşte însă, când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama.” Nici Petru nu a luat seama deşi i s-a atras atenţia iar Domnul Isus după ce i s-a adresat de două ori nu i-a mai vorbit şi a treia oară ! Petru avea să tragă singur concluziile după aceea !

 • Şi în Proverbe 1 : 24 este scris ceva semănător :
 • Fiindcă eu chem şi voi vă împotriviţi,
 • fiindcă îmi întind mâna şi nimeni nu ia seama … ”

 • De aceea este foarte important să fiu atent la ce îmi vorbeşte Dumnezeu. În Deuteronomul 4 : 9 şi 8 : 14 scrie :

Numai ia seama asupra ta şi veghează cu luare aminte asupra sufletului tău, în toate zilele vieţii tale, ca nu cumva să uiţi lucrurile pe care ţi le-au văzut ochii şi să-ţi iasă din inimăia seama să nu ţi se umfle inima de mândrie şi să nu uiţi pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei … ”.


 • Dacă mă gândesc bine voi constata că şi eu sunt făcut din acelaşi aluat ca Petru. Îmi vorbeşte Dumnezeu prin Cuvântul Lui, dar ştiu eu mai bine cum stau lucrurile şi de aceea învăţ să ascult doar după ce trec prin necazuri !

Doamne Isuse, ajută-mă şi pe mine să iau în serios Cuvântul Tău şi să nu trebuiască să plătesc pentru neascultările mele faţă de Cuvântul Tău cel scris ! Amin”.


Podcastul poate fi ascultat aici :