111. JERTFA DOMNULUI ISUS sau DUPĂ CINE MĂ IAU ÎN VIAŢĂ ? II. DUHUL SFÂNT şi III. PĂRERILE OMENEŞTI [Marcu 14.26-31]

111. JERTFA DOMNULUI ISUS sau DUPĂ CINE MĂ IAU ÎN VIAŢĂ ? II. DUHUL SFÂNT şi III. PĂRERILE OMENEŞTI

I Podcast I Pasaj Biblic : Marcu 14 : 26 – 31 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 21 Aprilie 2022 I

Reamintim că din pasajul Biblic amintit mai sus putem observa că în viaţă omul se poate ghida după :

1. Cuvântul Lui Dumnezeu,
2. Cuvântul profetic rostit prin Duhul Sfânt sau după
3. cuvântul omului (după părerile omeneşti).

Pe [de] cine pot asculta în viaţă ?

II. Cuvântul profetic rostit prin Duhul Sfânt (Marcu 14 : 27 – 28, 30)

Un alt model în viaţă este Duhul Sfânt. EL ne vorbeşte şi azi iar apostolul Ioan ne-a explicat astfel :

Cât despre voi, ungerea pe care aţi primit-o de la El rămâne în voi şi n-aveţi trebuinţă să vă înveţe cineva ; ci, după cum ungerea Lui vă învaţă despre toate lucrurile şi este adevărată, şi nu este o minciună, rămâneţi în El, după cum v-a învăţat ea”. (I Ioan 2 : 27)

În I Corinteni 12 : 7 apostolul Pavel a scris că :

„ … fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora”.


Să observăm trei astfel de revelaţii ale Duhului din pasajul Biblic amintit mai sus. În Marcu 14 : 27 este scrisă avertizarea Domnului Isus :

„Isus le-a zis:
1. „În noaptea aceasta toţi veţi avea un prilej de poticnire … ”.
2. „ … voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea.” (v. 28).
3. „Adevărat îţi spun că astăzi, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoşul de două ori, te vei lepăda de Mine de trei ori.” (v. 30) Toate s-au adeverit, pentru că erau profeţii reale !

Dar de unde ştia Domnul Isus aceste lucruri ? În Ioan 3 : 34 scrie :

Căci Acela pe care L-a trimis Dumnezeu vorbeşte cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-I dă Duhul cu măsură”.

Domnul Isus le-a spus ce I-a arătat Duhul Sfânt, dar ei nu au luat seama ! Mai apoi, după ce au fost botezaţi în Duhul Sfânt au ajuns să-L cunoască atât pe Duhul Sfânt cât şi darurile Lui (a se vedea cartea Faptele Apostolilor).


În al treilea rând, în Marcu 14 : 26 – 31 este amintit un alt îndrumător şi anume :

III. Cuvântul omului sau Părerile omeneşti (Marcu 14 : 29, 31)

Omul poate să se ia după cineva care-i este apropiat şi trebuie să observăm ce mare este Puterea de influenţare a modelului uman ! În Marcu 14 : 31 este scris că :

Petru I-a zis cu şi mai multă tărie : „Chiar dacă ar trebui să mor împreună cu Tine, tot nu mă voi lepăda de Tine.” Şi toţi ceilalţi au spus acelaşi lucru”.

Toţi ceilalţi zece ucenici, (Iuda fiind deja plecat), s-au luat după Petru nu după Isus ! Iar Domnul Isus nu a mai spus nimic …


Care este un sfat pentru noi ?

Nu spune multe vorbe, ci ia seama la Cuvântul Lui Dumnezeu, indiferent de ceea ce spun sau cred alţii !


Omul (şi creştinul) cunoaşte doar prezentul, iar în Biblie găsim scris :

Căci omul nu-şi cunoaşte nici măcar ceasul, întocmai ca peştii prinşi în mreaja nimicitoare şi ca păsările prinse în laţ ; ca şi ei sunt prinşi şi fiii oamenilor în vremea nenorocirii, când vine fără veste nenorocirea peste ei.” (Eclesiastul 9 : 12)

Un alt exemplu de copiere a modelului uman este în Matei 21 : 15 – 16 unde este notat despre copiii care strigau în Templu :

Dar preoţii cei mai de seamă şi cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea, şi pe copii strigând în Templu şi zicând : „Osana, Fiul lui David !”, s-au umplut de mânie. Şi I-au zis : „Auzi ce zic aceştia ?” „Da”, le-a răspuns Isus”.

Copiii strigau (nu vorbeau) iar mesajul lor era : „Osana, Fiul lui David !” Dacă citim însă ce s-a întâmplat cu puţin timp înainte (şi anume în Matei 21 : 9) înţelegem de la cine au învăţat copiii să strige deoarece :

Noroadele care mergeau înaintea lui Isus şi cele ce veneau în urmă, strigau : „Osana, Fiul lui David ! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului ! Osana în cerurile preaînalte !

De fapt, copiii doar i-au copiat pe adulţi şi în Templu s-au manifestat exact la fel ca oamenii mari !


Concluzii

De ce avem probleme ? Poate pentru că uneori (la fel ca ucenicii) nici noi nu luăm în seamă avertizările Divine, Cuvântul Lui Dumnezeu sau poate că nici măcar nu-L cunoaştem !

De aceea :

Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul ! Căci El Se iveşte ca zorile dimineţii şi va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul !” (Osea 6 : 3)

Dar foarte grav este când nu învăţ nici din greşelile altora (amintite mai sus) şi nu învăţ nici din greşelile personale !


Care este pentru mine învăţătura finală ?

Să aleg să-I fiu credincios lui Dumnezeu, indiferent de ceea ce mi se întâmplă ştiind că absolut totul este sub controlul lui Dumnezeu !


Podcastul poate fi ascultat aici :