112. VOI BATE PĂSTORUL I. DUMNEZEU [Matei 26.30-32]

112. VOI BATE PĂSTORUL I. DUMNEZEU

I Podcast I Pasaj Biblic : Matei 26 : 30 – 32 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 22 Aprilie 2022 I

După ce au cântat cântarea, au ieşit pe Muntele Măslinilor. Atunci Isus le-a zis : „În noaptea aceasta, toţi veţi găsi în Mine o pricină de poticnire ; căci este scris :
„Voi bate Păstorul, „şi oile turmei vor fi risipite.” Dar, după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea”. (Matei 26 : 30 – 32)

Ce schimbări de situaţie pot avea loc în viaţă un om ? Doar într-un minut (cât timp este necesar pentru producerea unui accident) sau după numai câteva minute (în care este cineva înştiinţat despre o boală incurabilă pe care nici măcar nu o bănuia), totul poate să arate altfel … pentru totdeauna.

Ceva asemănător s-a petrecut în viaţa ucenicilor după ce-au participat la întâlnirea descrisă de Matei (a se vedea capitolul 26 : 17 – 29).

Domnul Isus le-a reamintit în acele momente ceea ce era proorocit despre El :

Voi bate Păstorul, şi oile turmei vor fi risipite”. (Matei 26 : 31)

Practic era venit ceasul împlinirii cuvintelor rostite de Dumnezeu prin proorocul Zaharia (cap. 13 : 7) unde scrie :

Loveşte pe păstor, şi se vor risipi oile !

1. Cine avea autoritatea de-a lovi Păstorul ? Numai Dumnezeu.
2. Cine era Păstorul ? Domnul Isus.
3. Cine erau oile turmei ? Ucenicii care constituiau nucleul bisericii de mai târziu.


În viaţă Dumnezeu îngăduie unele încercări (chiar lovituri grele) chiar şi în viaţa copilului iubit de EL, probleme care aparent au doar un rol distructiv, dar în realitate Dumnezeu rezolvă multe lucruri prin ceea ce noi numim necazuri, în viaţa celui care are parte de ele.


I. Dumnezeu

Voi bate Păstorul, şi oile turmei vor fi risipite”. (Matei 26 : 31)

Ucenicii constituiau un grup de oameni care tocmai mâncaseră, au cântat şi plecau spre casă (se aflau în Ierusalim şi trebuiau să plece în Betania, deoarece acolo înnoptau de obicei). Era seara şi credeau că merg la culcare după o zi reuşită.

Deşi Domnul Isus i-a avertizat că totul se va schimba într-un mod dramatic (şi definitiv) totuşi … ei este foarte clar că nu au luat foarte în serios cuvintele Domnului Isus pe care tocmai le auziseră.

Au mers într-un loc unde se puteau ruga şi după aproximativ trei ore tot ce ştiau ei despre viaţa cu Isus s-a spulberat. Isus a fost prins, judecat de către trei tribunale, condamnat la moarte şi în câteva ore după anunţarea sentinţei … era mort !

Iar Dumnezeu nu a intervenit să-L ajute deoarece în spatele tuturor lucrurilor … chiar El era. Din ordinul Lui s-a întâmplat totul, şi dacă ne-am opri aici am putea spune pe drept, că totul s-a terminat foarte rău, după ce mai mult de trei ani (deşi au mai fost şi coborâşuri pentru ucenici) viaţa alături de Isus a fost extraordinară.


Dar ceea ce descrie Matei a fost doar o parte din planul Lui Dumnezeu pentru viaţa Domnului Isus şi pentru viaţa ucenicilor Lui.

Dumnezeu Şi-a înviat Copilul (ce semeni, seceri … şi Isus i-a înviat pe alţii), iar Isus a fost înălţat la Cer şi lumea a căpătat o nouă direcţie. Şansa ca oricine crede în Isus să fie mântuit şi apoi să ajungă în cer pentru veşnicie.


Dumnezeu a vrut ca Domnul Isus Să-Şi dea viaţa pentru păcatele noastre, Jertfa Lui deschizându-ne drumul spre Cer ! Domnul să ne ajute să ajumgem toţi acolo ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :