112. VOI BATE PĂSTORUL I. DUMNEZEU [Matei 26.30-32]

112. VOI BATE PĂSTORUL I. DUMNEZEU

I Podcast I Pasaj Biblic : Matei 26 : 30 – 32 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 22 Aprilie 2022 I

După ce au cântat cântarea, au ieşit pe Muntele Măslinilor. Atunci Isus le-a zis : „În noaptea aceasta, toţi veţi găsi în Mine o pricină de poticnire ; căci este scris :
„Voi bate Păstorul, „şi oile turmei vor fi risipite.” Dar, după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea”. (Matei 26 : 30 – 32) Continue reading „112. VOI BATE PĂSTORUL I. DUMNEZEU [Matei 26.30-32]”