8 I 2023. MILA REA [Iov 33.14 I 1 Împărați 20.35–43]

8 I 2023. MILA REA

I Podcast I Pasaje Biblice : Iov 33 : 14 I I Împărați 20 : 35 – 43 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 8 Ianuarie 2023 I

Mila este definită ca fiind un : „Sentiment de înțelegere și de compasiune față de suferința sau de nenorocirea cuiva ; compătimire ; îndurare ; milostenie”. (DEX, 2009)

Dar în prezentul studiu doar vom nota faptul că există și o milă rea pe care dacă o întrețin în viața mea, voi plăti pentru neascultarea mea, chiar dacă neascultarea mea de Dumnezeu este motivată de milă dar care este rea … Continue reading „8 I 2023. MILA REA [Iov 33.14 I 1 Împărați 20.35–43]”