8 I 2023. MILA REA [Iov 33.14 I 1 Împărați 20.35–43]

8 I 2023. MILA REA

I Podcast I Pasaje Biblice : Iov 33 : 14 I I Împărați 20 : 35 – 43 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 8 Ianuarie 2023 I

Mila este definită ca fiind un : „Sentiment de înțelegere și de compasiune față de suferința sau de nenorocirea cuiva ; compătimire ; îndurare ; milostenie”. (DEX, 2009)

Dar în prezentul studiu doar vom nota faptul că există și o milă rea pe care dacă o întrețin în viața mea, voi plăti pentru neascultarea mea, chiar dacă neascultarea mea de Dumnezeu este motivată de milă dar care este rea …

De ce facem așa ceva ? Uneori nu din rea voință ci datorită faptului că nu-L cunoaștem pe Dumnezeu decât foarte puțin și poate că (la anumite cereri are LUI) spunem cum probabil și-a spus și omul care mai târziu a fost omorât de leu :

Nu se poate ca Dumnezeu să ceară așa ceva !

Dar, din câte înțelegem de fapt mila rea se afla în spatele atitudinii celor care nu L-au ascultat pe Dumnezeu (a se vedea I Împărați 20 : 30 – 34).

În cartea Iov 33 : 14 scrie că :

Dumnezeu vorbeşte însă, când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama”.


Dumnezeu vorbește … însă omul nu ia seama”.

 Și ne mai mirăm totuși cum de avem parte de necazuri, deși tratăm Cuvântul Lui Dumnezeu ca și cum ar fi cuvântul unui oarecare !

În I Împărați 20 : 35 – 43 scrie că :

Unul din fiii prorocilor a zis tovarăşului său, după porunca Domnului : „Loveşte-mă, te rog!” Dar omul acela n-a vrut să-l lovească [Deși l-a rugat frumos …].

Atunci el i-a zis : „Pentru că n-ai ascultat de glasul Domnului, iată, când vei pleca de la mine, te va omorî un leu. Şi când a plecat de la el, l-a întâlnit un leu şi l-a omorât. A găsit pe un alt om şi a zis : „Loveşte-mă, te rog !” Omul acela l-a lovit şi l-a rănit.


[Acel om era ascultător, nu avea acea milă rea. Dar oare eu cum aș fi procedat dacă mi se adresa o astfel de cerere ?]


Prorocul s-a dus şi s-a aşezat pe drumul împăratului şi s-a legat la ochi. Când a trecut împăratul, prorocul a strigat şi i-a zis :

„Robul tău era în mijlocul luptei ; şi iată că un om se apropie şi-mi aduce pe un alt om, zicând : „Păzeşte pe omul acesta ; dacă va fugi, viaţa ta va răspunde pentru viaţa lui sau vei plăti un talant de argint !” Şi pe când robul tău făcea câte ceva încoace şi încolo, omul s-a făcut nevăzut.”

Împăratul lui Israel i-a zis : „Aceasta îţi este osânda ; tu însuţi ai rostit-o.” Îndată prorocul şi-a scos legătura de la ochi, şi împăratul lui Israel l-a cunoscut că făcea parte din proroci.

El a zis atunci împăratului : „Aşa vorbeşte Domnul : „Pentru că ai lăsat să-ţi scape din mâini omul pe care-l sortisem nimicirii, viaţa ta va răspunde pentru viaţa lui, şi poporul tău pentru poporul lui.” Împăratul lui Israel s-a dus acasă, trist şi mânios, şi a ajuns la Samaria”.


Și unul dintre fiii proorocilor și Ahab, amândoi aveau ceea ce noi numim „mila rea”. Această milă se plătește. Atunci când Dumnezeu ne vorbește, Dumnezeu așteaptă ca noi să-l ascultăm imediat. Ceea ce ne împiedică însă să facem voia Lui Dumnezeu este și mila rea.

Iar dacă noi nu înțelegem cuvintele Lui, Dumnezeu ne va vorbi altfel.


  • De ce lui Ahab, Dumnezeu nu i-a mai vorbit direct și de ce proorocul nu a venit așa cum era, ca să fie recunoscut ?
  • De ce oare, uneori Dumnezeu ne vorbește prin întâmplări (prin situații de viață prin care trecem, iar aici nu ne referim și la întâmplările pe care le auzim) ?

Deoarece altfel nici nu L-am asculta, dar când auzim ceva nou, palpitant, ceva despre lovituri, violență, aceasta atrage atenția, este pe placul unora dintre noi.


Dar să-ți vorbească Dumnezeu doar prin Cuvântul Lui … pentru unii este ceva plictisitor ! Doar Biblia ? Da, Biblia, Cuvântul Lui Dumnezeu este extrem de important.


Doamne Isuse, ajută-mă să-mi fac ordine în viața mea și în privința citirii Cuvântului Tău, dar să fiu în același timp și omul care Te ascultă imediat când TU îi spui ce are de făcut și să îndeplinesc ceea ce Tu îmi ceri ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :