9 I 2023. DUMNEZEU POATE FACE DIN SIMPLE PIETRE FII AI LUI AVRAAM [Matei 4.1–4 I Geneza 12.1 I Geneza 15.6]

9 I 2023. DUMNEZEU POATE FACE DIN SIMPLE PIETRE FII AI LUI AVRAAM

I Podcast I Pasaje Biblice : Matei 4 : 1 – 4 I Geneza 12 : 1 I Geneza 15 : 6 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 9 Ianuarie 2023 I

În Evanghelia după Matei 4, versetele 1 – 4 scrie că : „Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustiu, ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi ; la urmă a flămânzit.

Ispititorul s-a apropiat de El şi I-a zis : „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca pietrele acestea să se facă pâini.”

Drept răspuns, Isus i-a zis : „Este scris : „Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.

Domnul Isus nu a cedat și nu a făcut nimic din ceea ce i-a cerut cel rău să facă, iar concluzia este scrisă în Matei 4 : 11 :

Atunci diavolul L-a lăsat. Şi deodată au venit la Isus nişte îngeri şi au început să-I slujească”.


Totul a fost un test iar biruinţa aduce beneficii spirituale.


Domnul Isus nu s-a binecuvântat singur iar dacă omul nu se ajută singur (nu se ajută cu mâna lui, cum spunea Abigail) [a se vedea 1 Samuel 25 : 26], Dumnezeu Îi va trimite ajutorul din Cer (în acest caz Dumnezeu a trimis îngeri despre care noi știm că sunt duhuri slujitoare care nu pot face ce vor, dar Domnul Isus avea nevoie de ajutorul spiritual).


Dar este clar că Domnul Isus a fost ispitit să facă ceva ceea ce putea să facă.


Din pietre se pot face :

  • pâini sau …
  • fii.

Aceasta este inversul pietrificarii soției lui Lot …


În Matei 3 : 9 sunt notate cuvintele lui Ioan Botezătorul care a spus :

Şi să nu credeţi că puteţi zice în voi înşivă : „Avem ca tată pe Avraam !” Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam”.


Altfel spus, dacă Dumnezeu vrea ca un om să aibă copii, omul acela va avea copii … chiar dacă el nu mai trăiește de mii de ani cum era cazul lui Avraam !

În acest loc este evident că prin copii, Domnul Isus se referea la descendenți ai lui Avraam, la urmași. Iar prin pietre înțelegem oameni asemenea lui Petru (numit : piatra).

Aceasta înseamnă că din Petru, dintr-un om care poate nu avea nicio preocupare spirituală deosebită, Domnul Isus a făcut un copil al Lui Avraam, adică un om credincios.


Dar ce înseamnă mai precis : „copil al Lui Avraam” ?

  1. Cum a fost Avraam ?
  2. Ce l-a deosebit de ceilalți, de contemporanii lui ?
  3. De ce a devenit el părintele sau tatăl credincioșilor (a se vedea Romani, capitolul 4) ?

1. Avram a avut parte de chemarea Divină

Domnul zisese lui Avram : „Ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi din casa tatălui tău şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta”. (Geneza 12 : 1)


2. Avram L-a ascultat pe Dumnezeu și a plătit prețul ascultării și atunci și mai târziu când Dumnezeu i-a poruncit ce are de făcut

În Geneza 12 : 4 scrie că :

Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, şi a plecat şi Lot împreună cu el. Avram avea şaptezeci şi cinci de ani când a ieşit din Haran”.

Este menționată vârsta probabil tocmai pentru a arăta ce sacrificiu a făcut Avram.

El avea o vârstă destul de înaintată și pentru vremea de atunci, iar la anii lui sigur avea o anumită bunăstare materială, trăind într-un confort pe care sigur nu l-a mai avut de atunci, deoarece a locuit după aceea numai în corturi ori când a plecat (înainte de a pleca) el locuia în casă.


  • Și pentru ce ai face așa ceva ?
  • Pentru ce ai renunța la un nivel de trai ridicat doar pentru a pleca într-o altă țară, în care nu ști ce te așteaptă ?

Aceasta înseamnă ascultare. Mă supun fără a pune întrebări și pur și simplu fac ceea ce mi-a cerut Dumnezeu.


3. Iar în al treilea rând :

Avram a crezut pe Domnul, şi Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire”. (Geneza 15 : 6)


Așa a fost și Petru și așa mă cheamă Dumnezeu și pe mine să fiu :

  1. să aud Cuvântul Lui,
  2. să fac ce mi se cere și
  3. să mă încred în Dumnezeu.

Doamne Isuse ajută-mă la aceasta ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :