10 I 2023. FĂCÂND BINE ALTUIA ÎȚI FACI BINE ȚIE [Geneza 24.13–19 I Faptele Apostolilor 20.35 I Efeseni 4.32]

10 I 2023. FĂCÂND BINE ALTUIA ÎȚI FACI BINE ȚIE !

I Podcast I Pasaje Biblice : Geneza 24 : 13 – 19 I Faptele Apostolilor 20 : 35 I Efeseni 4 : 32 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 10 Ianuarie 2023 I

Cine face, lui își face / Cine dă, lui își dă”. Pentru a ilustra acest adevăr vom nota un singur exemplu. În cartea Geneza 24 : 13 – 19 este notată rugăciunea robului pe care Avraam l-a trimis pentru a face posibilă căsătoria lui Isaac :

„Iată, stau lângă izvorul acesta de apă, şi fetele oamenilor din cetate vin să scoată apă. Fă ca fata căreia îi voi zice : „Pleacă-ţi vadra, te rog, ca să beau” şi care va răspunde :

„Bea şi am să dau de băut şi cămilelor tale” să fie aceea pe care ai rânduit-o Tu pentru robul Tău, Isaac ! Şi prin aceasta voi cunoaşte că Te-ai îndurat de stăpânul meu.”

Nu sfârşise el încă de vorbit şi a ieşit, cu vadra pe umăr, Rebeca, fata lui Betuel, fiul Milcăi, nevasta lui Nahor, fratele lui Avraam. Fata era foarte frumoasă ; era fecioară şi niciun bărbat n-avusese legături cu ea. Ea s-a coborât la izvor, şi-a umplut vadra şi s-a suit iarăşi.

Robul a alergat înaintea ei şi a zis : „Dă-mi, te rog, să beau puţină apă din vadra ta.” „Bea, domnul meu”, a răspuns ea. Şi s-a grăbit de a plecat vadra pe mână şi i-a dat să bea.

După ce i-a dat şi a băut de s-a săturat, a zis : „Am să scot apă şi pentru cămilele tale, până vor bea şi se vor sătura.” … ”.

În tinerețe tu ajuți (scoți și dai), dar la bătrânețe nu mai poți face multe lucruri pe care cândva le făceai fără probleme și din acest motiv ai nevoie să fii ajutat !

Dar o astfel de faptă bună pe care un tânăr o face unui necunoscut îi poate schimba tot cursul vieții în mai bine. De aceea contează foarte mult ca inima copilului să fie educată conform cuvintelor Domnului Isus.

EL a spus :

Este mai ferice să dai decât să primeşti.” … ”. (Faptele Apostolilor 20 : 35)

Dar în Matei 5 : 41 sunt notate tot cuvintele Domnului Isus. Domnul a spus :

Dacă te sileşte cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două”.


Rebeca a dat, dar a mai folosit și acest al doilea principiu de viață din cele enunțate mai sus și anume necesitatea facerii : „milei în plus”. Așa că Rebeca a dat mai mult decât i s-a cerut inițial.


Rebeca putea să-și spună :

Ce-mi pasă mie de niște necunoscuți veniți de nu știu unde !


Nu avea de unde să știe cu ce sunt încărcate cămilele … în niciun caz nu aveau cum să fie încărcate cu aur … și ce reprezenta aurul pentru o cămilă ? Era o povară mult mai grea decât un material pe care-l transporta de obicei.

Pentru cămilă aurul nu avea nicio valoare, dar apa însemna viață ! Iar în Proverbe 12 : 10 scrie că :

Cel neprihănit se îndură de vite, dar inima celui rău este fără milă”.


Omul credincios : „Se îndură de vite” nu numai de oameni. Omul cu Inima bună se poartă bine și cu omul și cu animalele !

Rebeca a empatizat cu oamenii veniți de departe și pe fața cărora probabil că se vedea oboseala și și-a dat seama că au nevoie de ajutor și pentru cele mai mici lucruri. A realizat că ei nu le mai pot face.

Rebeca avea o inimă bună ! Iar un creștin din natura lui care este din Dumnezeu va acționa exact cum scrie în Efeseni 4 : 32

„ .. fiţi buni unii cu alţii, miloşi …”.


Doamne Isuse ÎȚI mulțumesc că la fel arată și viața pe care TU ȚI-o trăiești prin mine ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :