11 I 2023. RĂSPLATA CREDINCIOȘIEI ÎN LUCRUL ÎNCREDINȚAT I [Luca 19.11–28 I 1 Corinteni 4.2]

11 I 2023. RĂSPLATA CREDINCIOȘIEI ÎN LUCRUL ÎNCREDINȚAT

I Podcast I Pasaje Biblice : Luca 19 : 11 – 28 I I Corinteni 4 : 2 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 11 Ianuarie 2023 I

În Luca 19 : 11 – 28 este scrisă Pilda polilor : „Pe când ascultau ei aceste lucruri, Isus a mai spus o pildă, pentru că era aproape de Ierusalim, şi ei credeau că Împărăţia lui Dumnezeu are să se arate îndată.

Deci a zis : „Un om de neam mare s-a dus într-o ţară depărtată, ca să-şi ia o împărăţie, şi apoi să se întoarcă. A chemat zece din robii săi, le-a dat zece poli şi le-a zis : „Puneţi-i în negoţ până mă voi întoarce.”

Dar cetăţenii lui îl urau ; şi au trimis după el o solie să-i spună : „Nu vrem ca omul acesta să împărăţească peste noi.” Când s-a întors înapoi, după ce îşi luase împărăţia, a spus să cheme pe robii aceia, cărora le dăduse banii, ca să vadă cât câştigase fiecare cu ei din negoţ.

Cel dintâi a venit şi i-a zis : „Doamne, polul tău a mai adus zece poli.” El i-a zis : „Bine, rob bun ; fiindcă ai fost credincios în puţine lucruri, primeşte cârmuirea a zece cetăţi.”

A venit al doilea şi i-a zis : „Doamne, polul tău a mai adus cinci poli.” El i-a zis şi lui : „Primeşte şi tu cârmuirea a cinci cetăţi.”

A venit un altul şi i-a zis : „Doamne, iată-ţi polul pe care l-am păstrat învelit într-un ştergar ; căci m-am temut de tine, fiindcă eşti un om aspru ; iei ce n-ai pus şi seceri ce n-ai semănat.”

Stăpânul i-a zis : „Rob rău; te voi judeca după cuvintele tale. Ştiai că sunt un om aspru, care iau ce n-am pus şi secer ce n-am semănat ; atunci de ce nu mi-ai pus banii la zarafi, pentru ca, la întoarcerea mea, să-i fi luat înapoi cu dobândă ?”

Apoi a zis celor ce erau de faţă : „Luaţi-i polul şi daţi-l celui ce are zece poli.” „Doamne”, i-au zis ei, „el are zece poli.” Iar el le-a zis :

„Vă spun că celui ce are, i se va da ; dar de la cel ce n-are, se va lua chiar şi ce are. Cât despre vrăjmaşii mei, care n-au vrut să împărăţesc eu peste ei, aduceţi-i încoace şi tăiaţi-i înaintea mea.” După ce a vorbit astfel, Isus a pornit în frunte şi Se suia spre Ierusalim”.


La revenire, Domnul Isus va fi Judecătorul Cel drept și nu va mai fi Mântuitorul care îi ajută pe cei care au nevoie așa cum era cât a trăit pe acest pământ.


O frântură din cum va fi la revenirea Lui este descrisă în Pilda polilor.

Vom nota numai trei gânduri despre răsplătire care reies din acest pasaj


În Luca 19 : 17 scrie că :

El i-a zis : „Bine, rob bun ; fiindcă ai fost credincios în puţine lucruri, primeşte cârmuirea a zece cetăţi.” … ”.


Oare de ce a primit credinciosul respectiv conducerea a zece cetăți ?

1. În primul rând, prin faptul că și-a îndeplinit sarcinile de serviciu în lucrul încredințat lui, el și-a dovedit credincioșia față de Stăpân

Până și Domnul dă de lucru și îi răsplătește numai pe cei care au dovedit ceva până la revenirea Lui nu au stat ca doar să mânânce și să doarmă sau chiar mai rău să le facă rău și altora !


2. În al doilea rând, la Revenirea Domnului Isus se va descoperi faptul că nu toți au fost credincioși în ceea ce li s-a încredințat să facă

În I Corinteni 4 : 2 scrie că :

Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredinţat lui”.

Dar faptul că unul poate primi foarte mult și anume responsabilitatea peste încă alte zece cetăți ne arată faptul că nouă cetăți au rămas libere probabil și din cauză că nouă persoane nu și-au făcut datoria … apoi încă patru etc.


3. În al treilea rând, credinciosul care este credincios în administrarea banilor primiți în administrare este cosiderat a fi demn de-a se ocupa și de suflete


Eu sunt credincios în lucrul pe care Domnul Isus mi l-a încredințat să-l fac ?

Doamne ajută-mă să fiu ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :