125 I 2023. DUMNEZEU ESTE CREDINCIOS ! DAR EU ÎI SUNT CREDINCIOS ? [Geneza 24.63–67 I 1 Corinteni 1.9 I 1 Corinteni 4.2]

125 I 2023. DUMNEZEU ESTE CREDINCIOS ! DAR EU ÎI SUNT CREDINCIOS ?

I Podcast I Pasaje Biblice : Geneza 24 : 63 – 67 I I Corinteni 1 : 9 I I Corinteni 4 : 2 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 05 Mai 2023 I

Credincioșilor din Corint, apostolul Pavel le-a scris un adevăr impresionant : „Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtăşia cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru”. (I Corinteni 1 : 9) Continue reading „125 I 2023. DUMNEZEU ESTE CREDINCIOS ! DAR EU ÎI SUNT CREDINCIOS ? [Geneza 24.63–67 I 1 Corinteni 1.9 I 1 Corinteni 4.2]”

11 I 2023. RĂSPLATA CREDINCIOȘIEI ÎN LUCRUL ÎNCREDINȚAT I [Luca 19.11–28 I 1 Corinteni 4.2]

11 I 2023. RĂSPLATA CREDINCIOȘIEI ÎN LUCRUL ÎNCREDINȚAT

I Podcast I Pasaje Biblice : Luca 19 : 11 – 28 I I Corinteni 4 : 2 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 11 Ianuarie 2023 I

În Luca 19 : 11 – 28 este scrisă Pilda polilor : „Pe când ascultau ei aceste lucruri, Isus a mai spus o pildă, pentru că era aproape de Ierusalim, şi ei credeau că Împărăţia lui Dumnezeu are să se arate îndată. Continue reading „11 I 2023. RĂSPLATA CREDINCIOȘIEI ÎN LUCRUL ÎNCREDINȚAT I [Luca 19.11–28 I 1 Corinteni 4.2]”