125 I 2023. DUMNEZEU ESTE CREDINCIOS ! DAR EU ÎI SUNT CREDINCIOS ? [Geneza 24.63–67 I 1 Corinteni 1.9 I 1 Corinteni 4.2]

125 I 2023. DUMNEZEU ESTE CREDINCIOS ! DAR EU ÎI SUNT CREDINCIOS ?

I Podcast I Pasaje Biblice : Geneza 24 : 63 – 67 I I Corinteni 1 : 9 I I Corinteni 4 : 2 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 05 Mai 2023 I

Credincioșilor din Corint, apostolul Pavel le-a scris un adevăr impresionant : „Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtăşia cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru”. (I Corinteni 1 : 9) Continue reading „125 I 2023. DUMNEZEU ESTE CREDINCIOS ! DAR EU ÎI SUNT CREDINCIOS ? [Geneza 24.63–67 I 1 Corinteni 1.9 I 1 Corinteni 4.2]”