9 I 2023. DUMNEZEU POATE FACE DIN SIMPLE PIETRE FII AI LUI AVRAAM [Matei 4.1–4 I Geneza 12.1 I Geneza 15.6]

9 I 2023. DUMNEZEU POATE FACE DIN SIMPLE PIETRE FII AI LUI AVRAAM

I Podcast I Pasaje Biblice : Matei 4 : 1 – 4 I Geneza 12 : 1 I Geneza 15 : 6 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 9 Ianuarie 2023 I

În Evanghelia după Matei 4, versetele 1 – 4 scrie că : „Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustiu, ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi ; la urmă a flămânzit. Continue reading „9 I 2023. DUMNEZEU POATE FACE DIN SIMPLE PIETRE FII AI LUI AVRAAM [Matei 4.1–4 I Geneza 12.1 I Geneza 15.6]”

Zeciuiala [Geneza 15.6, Matei 23.23, Luca 11.42, 18.12, Maleahi 3.10]

Zeciuiala în Noul Testament şi în Vechiul TestamentConform Dex, zeciuiala este o :

Dare anuală reprezentând a zecea parte din recolta de cereale, din vite etc.”.

Zeciuiala. Studiu Biblic

La ora actuală subiectul zeciuielii este foarte discutat, cu argumente pro (scrise în Biblie) şi contra (în general explicaţii eronate ale versetelor Biblice).


Continue reading „Zeciuiala [Geneza 15.6, Matei 23.23, Luca 11.42, 18.12, Maleahi 3.10]”