13. DUMNEZEU VORBEŞTE sau … Când nu ştiu ce să mai fac [Iov 33.14, Luca 2.8-11, Fapte 10.13, Ps. 88.15]

13. DUMNEZEU VORBEŞTE sau Când nu ştiu ce să mai fac
I Podcast I Text Biblic : Iov 33 : 14 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 13 Ianuarie 2022 I

Dumnezeu vorbeşte însă, când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama”. (Iov 33 : 14)
A vorbi înseamnă : „1. a exprima prin cuvinte gânduri, sentimente, intenții … 2. A sta de vorbă ; a discuta”. (DEX, 2009)

Gândindu-mă la la rugăciune şi la călăuzirea Lui Dumnezeu este bine să ştiu că în viaţă pot avea parte de cel puţin trei situaţii (iar aici ne referim la credincioşii care chiar vor să fie atenţi, să „ia seama” la Cuvântul Lui Dumnezeu) :

1. Dumnezeu nu îmi vorbeşte (nu îmi dă vreun răspuns) deşi ÎL rog iar în situaţia în care mă aflu nu ştiu ce să fac ;
2. Dumnezeu îmi vorbeşte, dar nu îmi dă toate detaliile ;
3. Dumnezeu îmi vorbeşte foarte limpede !


I. Dumnezeu nu îmi vorbeşte

În Psalmul 88 : 15 scrie :

Din tinereţe, sunt nenorocit şi trag să mor, sunt cuprins de spaimele Tale şi nu ştiu ce să mai fac”.

Psalmul a fost scris de Heman, Ezrahitul. Cine a fost Heman ? Despre el scrie în I Cronici 25 : 5 că :

Heman, … era văzătorul împăratului, ca să descopere cuvintele lui Dumnezeu şi să înalţe puterea Lui ; Dumnezeu dăduse lui Heman paisprezece fii şi trei fete”.

Deşi era un om căruia Dumnezeu îi vorbea, înţelegem că şi el a avut momente în care uneori (la fel ca noi) nu mai ştia ce să facă !


II. Dumnezeu îmi vorbeşte, dar nu îmi spune toate detaliile pe care aş vrea să le cunosc

În Luca 2 : 8 – 12, scrie că :

În ţinutul acela erau nişte păstori care stăteau afară în câmp şi făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Şi iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor, şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor.

Ei s-au înfricoşat foarte tare. Dar îngerul le-a zis : „Nu vă temeţi : căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul : astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. Iată semnul, după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un Prunc înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle.”

În Matei 7 : 7, Domnul a spus : „căutaţi şi veţi găsi”. La fel ca păstorii suntem şi noi în unele situaţii din viaţă. Ei nu ştiau adresa, strada, numărul ci trebuiau să caute dacă voiau să găsească.

Ei au căutat să se convingă de realitatea Cuvântului auzit aşa că :

După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alţii : „Haidem să mergem până la Betleem şi să vedem ce ni s-a spus şi ce ne-a făcut cunoscut Domnul.”

S-au dus în grabă şi au găsit pe Maria, pe Iosif, şi Pruncul culcat în iesle. După ce L-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre Prunc. Toţi cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii”. (Luca 2 : 15 – 18)


III. Dumnezeu îmi vorbeşte limpede (clar, explicit, cu detalii)

În Faptele Apostolilor 10 : 3 este scris despre Corneliu că :

a văzut lămurit … pe un înger al lui Dumnezeu”, care i-a spus printre altele : „…Trimite acum nişte oameni la Iope, şi cheamă pe Simon, zis şi Petru. El găzduieşte la un om, numit Simon tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare …”.


Concluzii

  • În prima situaţie care a fost amintită mai sus, Heman era un om credincios şi avea nevoie de o călăuzire Divină dar Domnul nu i-a vorbit atunci, deşi înţelegem că Dumnezeu îi vorbea şi vorbea şi altora prin el …
  • În al doilea caz, îngerul care le-a adus vestea păstorilor nu a spus adresa, ci doar localitatea (aşa că păstorii au trebuit să caute … pentru a-L găsi pe Pruncul Isus).
  • În cea de-a treia relatare biblică, tot un îngerul este trimis să aducă o veste dar el este mandatat să dea toate detaliile necesare : nume, adresă etc.

Ce putem înţelege ? Domnul are felul Lui de-a lucra în vieţile noastre. Nu există un S.T.A.S. (un mod standard) în lucrarea spirituală !


Dar fie că :

  1. aşteptăm un răspuns şi încă nu l-am primit de la Domnul,
  2. avem un cuvânt profetic de la Dumnezeu, dar nu îl înţelegem cu totul sau,
  3. Dumnezeu ne vorbeşte foarte clar

Domnul Isus să ne ajute să-I rămânem credincioşi şi la bine şi la rău !

Domnul să ne dea Harul de-I căuta Faţa mai ales în astfel de momente şi să avem parte de rezolvarea cererilor cu care venim în rugăciune înaintea Lui !


Podcastul poate fi ascultat aici :