14. CARTEA [Text Biblic : Iosua 1.8]

14. CARTEA
I Podcast I Text Biblic : Iosua 1 : 8 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 14 Ianuarie 2022 I

Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta ; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea ; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune”. (Iosua 1 : 8)
Despre ce carte este vorba ? Atunci era Legea Lui Moise, dar la ora actuală ne referim la Biblie. Ea este CARTEA !

Această carte trebuie să nu se depărteze de gură, nu de ochi.

Acest verset se citează de obicei ca şi cum s-ar referi la faptul că trebuie să citeşti Biblia constant (ceea ce este foarte bine) … dar nu este suficient, dacă doar studiez Biblia dar nu-L ascult pe Dumnezeu în ceea ce-mi cere să fac în Cuvântul scris !


I. În primul rând trebuie să ne amintim că Domnul i-a vorbit lui Iosua într-un mod personal

După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise …”. (Iosua 1 : 1)

Acestă poruncă i-a fost adresată direct lui Iosua. Probabil că în mintea lui el se vedea ca fiind încă un simplu slujitor (cum fusese până mai ieri), dar în realitate tocmai devenise conducătorul poporului evreu şi prin faptul că Dumnezeu i-a vorbit direct, nu printr-un intermediar (cum era până atunci când îi vorbea prin Moise), Dumnezeu îi arăta ce importanţă i se acordă !

Iosua nu mai era slujitorul lui Moise, (care la rândul lui, era doar un rob al lui Dumnezeu) ci deţinea o altă funcţie şi avea alte responsabilităţi iar Fişa postului de şef o regăsea în cartea Legii.

Pentru a face voia lui Dumnezeu el trebuia să cunoască foarte bine Cuvântul Lui Dumnezeu, dar acest cuvânt trebuia să nu se depărteze de gura lui, adică trebuia să rostească acest Cuvânt scris. Oare de ce ?


II. În al doilea rând din pasajul Biblic înţelegem că Iosua avea Cartea Legii la el, în momentul în care Domnul i-a vorbit

Reamintim că în Iosua 1 : 8 scrie :

Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta ...”.

I se spune : „cartea aceasta”. Dacă ar fi fost vorba de o carte care nu era acolo, se putea spune : Cartea Legii, nu „cartea aceasta”. Această exprimare induce ideea de lucru care era prezent acolo, era de faţă.

De ce trebuia să fie foarte atent la Cuvântul scris al Lui Dumnezeu, din moment ce tocmai atunci îi vorbea Domnul direct ? Ce nevoie mai era de Cuvântul scris ? În cartea Iov 33 : 14 – 15 scrie că :

Dumnezeu vorbeşte însă, când într-un fel, când într-altul … El vorbeşte prin vise, prin vedenii de noapte …”.

Dumnezeu ne vorbeşte şi personal, într-un mod direct (EL este Dumnezeu şi are la dispoziţie toate resursele : vorbirea directă, visele, vedeniile, întâmplările etc.), dar în primul rând eu trebuie să citesc, să memorez şi să trăiesc conform Cuvântului scris al Lui Dumnezeu !


III. În al treilea rând, se poate ca Iosua să fi fost singurul care avea Legea scrisă (probabil originalul), aşa că el trebuia să citească Biblia, în primul rând pentru el şi abia apoi cunoscând-o să-i poată învăţa şi pe ceilalţi Legea lui Moise.


Concluzii

  1. În primul rând, lui Iosua, Domnul i-a vorbit direct. Întrebarea pe care trebuie să mi-o pun este aceasta : „Când mi-a vorbit Domnul şi mie … ultima dată ?
  2. În momentul în care Domnul i-a vorbit în mod personal, Iosua avea Biblia la el şi adevărul este că noi la ora actuală toţi avem cel puţin o Biblie. Întrebarea este : „O citesc în fiecare zi ?
  3. Îmi pot analiza viaţa întrebându-mă :
  • Cât la sută din Biblie cunosc şi cât din ceea ce cunosc aplic în viaţa de zi cu zi ?
  • Cât mai vorbesc cu alţii din Cuvântul Lui Dumnezeu şi despre Jertfa Domnului Isus şi cum să intre în Cer, în Ţara Promisă ?
  • Nu cumva am ajuns să ţin Cartea doar pentru mine, în timp ce cunoscuţi de-ai mei mor şi ajung în pedeapsa veşnică iar eu am partea mea de vină … deoarece nu le-am spus nimic din Cuvântul Lui Dumnezeu ?

Doamne ajută-mă să citesc zi de zi Cuvântul tău, să-L trăiesc cât pot de bine şi te rog să trăieşti TU prin mine aşa cum ÎŢI place Ţie şi astfel să devin şi eu un câştigător de suflete pentru Împărăţia TA ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :