12. ÎNŞELĂTORUL sau Os din oasele mele [Geneza 29.13-14]

12. ÎNŞELĂTORUL sau Os din oasele mele

I Podcast I Text Biblic : Geneza 29 : 13 – 14 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 12 Ianuarie 2022

În Geneza 29 : 13 – 14 sunt scrise aceste cuvinte : „Cum a auzit Laban de Iacov, fiul surorii sale, i-a alergat înainte, l-a îmbrăţişat, l-a sărutat şi l-a adus în casă. Iacov a istorisit lui Laban toate cele întâmplate. Şi Laban i-a zis : „Cu adevărat, tu eşti os din oasele mele şi carne din carnea mea !

Iacov a fost un înşelător şi avea înşelarea în esenţa fiinţei lui, iar din cauza acestui păcat, în viaţă a avut parte de probleme, dar exact problemele şi necazurile l-au condus înspre Dumnezeu, s-a întors la EL, iar Dumnezeu i-a transformat caracterul şi viaţa reabilitându-l spiritual.

A înşela înseamnă :

A induce în eroare, a abuza de buna-credință a cuiva ; a amăgi”. (DEX, 2009)


I. Înşelătorul

Cu adevărat, tu eşti os din oasele mele şi carne din carnea mea !” (Geneza 29 : 14)

Ce a vrut Laban să spună de fapt ? Faptul că Iacov avea din ADN-ul lui Laban. Altfel spus :

„Iacove tu ai făcut exact ce aş fi făcut şi eu dacă eram în locul tău … aş fi procedat exact la fel”. …

Aceste cuvinte ar fi trebuit să-i dea de gândit lui Iacov. În Geneza 29 : 13 scrie :

Cum a auzit Laban de Iacov, fiul surorii sale, i-a alergat înainte, l-a îmbrăţişat, l-a sărutat şi l-a adus în casă … ”.

Pentru un înşelător era o mască de calitate, deoarece Laban părea a fi un om extraordinar, dar masca a fost dată puţin la o parte peste o lună când Laban : „şi-a dat arama pe faţă”.

În Geneza 29 : 14 – 15 scrie :

Iacov a stat la Laban o lună. Apoi Laban a zis lui Iacov : „Fiindcă eşti rudă cu mine, să-mi slujeşti oare degeaba ? Spune-mi ce simbrie vrei ?

Probabil că Iacov (când a auzit aceste cuvinte) şi-a spus :

Cred că nu am auzit bine … eu să fiu slujitorul lui ? Înseamnă că se crede stăpânul meu !


II. Problemele

Laban i-a zis : „Cu adevărat, tu eşti os din oasele mele şi carne din carnea mea !” (Geneza 29 : 14)

Că erau cuvinte spuse „din prisosul inimii” s-a adeverit cu vârf şi îndesat ! În Geneza 29 : 25 scrie ce s-a întâmplat după şapte ani de muncă, atunci când Iacov a constatat că era cu Lea în loc să fie cu Rahela şi i-a spuns lui Laban :

Pentru ce m-ai înşelat ?


Ce păcate avea Iacov ?

La un moment dat, fratele lui geamăn (Esau) :

„ … a zis : „Da, nu degeaba i-au pus numele Iacov [2. Înşelător, Ademenitor] ; căci m-a înşelat de două ori. Mi-a luat dreptul de întâi născut, şi iată-l acum că a venit de mi-a luat şi binecuvântarea !” (Geneza 27 : 36)

Ce spune Dumnezeu ?

Nu vă înşelaţi : „Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.” Ce seamănă omul [înşelarea în acest caz], aceea va şi secera [a fost înşelat]”. (Galateni 6 : 7)

Întotdeauna o recoltă bună este mai mare decât cantitatea de sămânţă care a fost semănată.

A doua zi dimineaţa, iată că era Lea. Atunci Iacov a zis lui Laban : „Ce mi-ai făcut ? Nu ţi-am slujit oare pentru Rahela ? Pentru ce m-ai înşelat ?” (Geneza 29 : 15)

Iar în Geneza 31 : 7, după ce fuge, spune celor două soţii ale lui :

Şi tatăl vostru m-a înşelat : de zece ori mi-a schimbat simbria ; dar Dumnezeu nu i-a îngăduit să mă păgubească”.


Putem avea probleme în viaţă pot fi din cauza :

  1. adn-ului sufletesc (Geneza 25 : 29 – 34),
  2. a educaţiei primite (Geneza 27 : 6 – 17) dar şi
  3. în special din cauza alegerilor greşite, a lucrurilor rele pe care noi decidem să le facem (Geneza 27 : 18 – 19, 21 – 24).

Trăirea cum îmi vine mie, îmi va aduce probleme a căror responsabilitate trebuie să mi-o asum.


În al treilea rând să observăm :

III. Întoarcerea la Dumnezeu

Amintindu-ne de Laban poate ne tot minunăm cum de a îngăduit Dumnezeu pe pământ un astfel de om ! Dar dacă ne privim mai cu atenţie în oglindă, nu îl vedem în ea pe Laban ?

În Psalmul 116 : 11 scrie :

În neliniştea mea, ziceam : „Orice om este înşelător.

Întoarcerea înspre Dumnezeu, se poate face cu paşi mai mici, sau cu paşi mari. Problemele (necazurile), ne fac să apelăm la Isus. Intrăm în dialog cu EL printr-o rugăciune scurtă (a se vedea Geneza 32 : 9 – 12) sau ne facem timp pentru o noapte de rugăciune (Geneza 32 : 24 – 31).

Dar după o rugăciune care a izvorât din inimă, Dumnezeu l-a transformat pe Iacov într-un mod radical. Din omul ce dădea orice pentru a scăpa cu viaţă (Geneza 32 : 13 – 20), noul Iacov / Israel căuta binele celorlalţi, şi el trece în faţă, îşi asumă răspunderea pentru tot ce avea să urmeze (Geneza 33 : 3).

Până atunci, Iacov a căutat timp de douăzeci de ani ce-i putea da Dumnezeu (Geneza 28 : 20 – 22), dar după trecerea prin „cuptorul” necazurilor a devenit omul care-l căuta pe Dumnezeu. (Geneza 32 : 29)

Un astfel de om nu ia (dreptul altuia pe-o ciorbă), ci oferă mult pe puţin (oferă un cadou foarte costisitor doar pentru a-şi reabilita relaţia cu cel înşelat) :

Primeşte deci darul meu, care ţi-a fost adus, fiindcă Dumnezeu m-a umplut de bunătăţi şi am de toate.” Astfel a stăruit de el, şi Esau a primit”. (Geneza 33 : 11)


Iacov a dat înapoi mult mai mult decât a luat cândva prin înşelare (practic şi-a despăgubit fratele).

Dumnezeu să ne ajute şi pe noi să ne păstrăm conştiinţa curată ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :