12. ÎNŞELĂTORUL sau Os din oasele mele [Geneza 29.13-14]

12. ÎNŞELĂTORUL sau Os din oasele mele

I Podcast I Text Biblic : Geneza 29 : 13 – 14 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 12 Ianuarie 2022

În Geneza 29 : 13 – 14 sunt scrise aceste cuvinte : „Cum a auzit Laban de Iacov, fiul surorii sale, i-a alergat înainte, l-a îmbrăţişat, l-a sărutat şi l-a adus în casă. Iacov a istorisit lui Laban toate cele întâmplate. Şi Laban i-a zis : „Cu adevărat, tu eşti os din oasele mele şi carne din carnea mea !

Iacov a fost un înşelător şi avea înşelarea în esenţa fiinţei lui, iar din cauza acestui păcat, în viaţă a avut parte de probleme, dar exact problemele şi necazurile l-au condus înspre Dumnezeu, s-a întors la EL, iar Dumnezeu i-a transformat caracterul şi viaţa reabilitându-l spiritual. Continue reading „12. ÎNŞELĂTORUL sau Os din oasele mele [Geneza 29.13-14]”

Iacov şi Esau (Geneza 25.29-34)

În cea mai mare măsură, noi Îi devenim folositori lui Dumnezeu, nu atât fiindcă noi vrem, ci datorită faptului că EL alege să facă ceva din noi !

Nu atât faptul că ne dorim noi, ci fiindcă Dumnezeu doreşte anumiţi oameni, pe care, dacă îi analizezi, vezi că, de fapt, ei nu L-au dorit chiar atât de mult, ba chiar I-au fost împotrivitori Duhului Lui din ei ! Continue reading „Iacov şi Esau (Geneza 25.29-34)”