11. LABAN sau CUM ESTE OMUL CU DOUĂ FEŢE ? [Geneza 31.29, I Timotei 3.8]

11. LABAN sau CUM ESTE OMUL CU DOUĂ FEŢE ?

I Podcast I Pasaje Biblice : Geneza 31 : 29, I Timotei 3 : 8 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 11 Ianuarie 2022 I

Diaconii … trebuie să fie cinstiţi, nu cu două feţe … ”. (I Timotei 3 : 8)

Dar cum este oare omul care are două feţe ?

Un astfel de om are :

1. două guri,
2. patru ochi dar
3. printr-o renaştere spirituală oricine poate redeveni Om adevărat, prin Domnul Isus (Ioan 19 : 5).


I. În primul rând vom observa că Laban avea două guri

În Geneza 31 : 29 este descrisă gura rea. Lui Iacov el i-a spus :

Mâna mea este destul de tare ca să vă fac rău ; dar Dumnezeul tatălui vostru mi-a zis în noaptea trecută : „Fereşte-te să spui o vorbă rea lui Iacov !

În Geneza 29 : 13 – 14 avem descrisă gura bună :

Cum a auzit Laban de Iacov, fiul surorii sale, i-a alergat înainte, l-a îmbrăţişat, l-a sărutat şi l-a adus în casă. Iacov a istorisit lui Laban toate cele întâmplate.

Şi Laban i-a zis : „Cu adevărat, tu eşti os din oasele mele şi carne din carnea mea !” Iacov a stat la Laban o lună”.

Dar cine era Laban de fapt ? Care era adevăratul Laban ? Cel care spunea cuvinte rele sau cel care rostea cândva cuvinte măgulitoare aceluiaşi om ?


II. În al doilea rând, din relatarea Biblică înţelegem că Laban avea patru ochi !

Avea ochi buni (faţa arătată lumii) dar avea şi ochii răi (faţa reală)


1. În primul rând, el avea o faţă arătată lumii

Faţa exterioară a lui Laban s-a văzut atunci când a vorbit cu robul lui Avraam :

Vino, binecuvântatul Domnului ! Pentru ce stai afară ? Am pregătit casa şi am pregătit un loc pentru cămile”. (Geneza 24 : 31)

De ce a vorbit aşa cu cel care era dintr-o clasă socială inferioară faţă de cea a lui ?

Şi-a dat seama că i s-a ivit o oportunitate de câştig uşor. În Geneza 24 : 30 scrie despte el că :

Văzuse veriga şi brăţările în mâinile surorii sale şi auzise pe sora sa, Rebeca, spunând : „Aşa mi-a vorbit omul acela.” A venit, dar, la omul acela … ”.

Ce a făcut Laban după ce a rostit aceste cuvinte ? În Geneza 24 : 32 – 33 scrie că :

Laban a pus să descarce cămilele, a dat paie şi nutreţ cămilelor şi a adus apă pentru spălat picioarele omului aceluia şi ale oamenilor care erau cu el. Apoi, i-a dat să mănânce”.

Aparent era un om foarte serviabil, părea a fi un om de nota zece !


2. Dar, în al doilea rând, el avea o faţă reală (ochii răi)

Iacov (în capitolul 2 : 1) a scris :

Fraţii mei, să nu ţineţi credinţa Domnului nostru Isus Hristos, Domnul slavei, căutând la faţa omului”.

Un oportunist se poartă într-un fel cu omul bogat şi cu totul altfel cu omul sărac. Eliezer (robul lui Avraam) avea cu el aur, pe care Laban l-a văzut (reamintim Geneza 24 : 30) şi Laban şi-a dat seama cât de uşor îl poate obţine şi pentru el … pe când la nepotul lui, atunci când s-au întâlnit prima dată este clar că a văzut că nu avea cu el decât un toiag (a se vedea Geneza 32 : 10).

În acele momente, Laban nu i-a spus lui Iacov :

Vino, binecuvântatul Domnului !” (Geneza 24 : 31)

Oare de ce ? Laban avea o faţă pentru cei din afară şi o alta pentru cei care-l cunoşteau cu adevărat ! El era un om cu două feţe.


III. În al treilea rând, vom vorbi depre renaşterea spirituală despre revenirea la normal

1. Pentru o resetare a vieţii trebui ca mai întâi să realizez faptul că am mari probleme spirituale

Apostolul Pavel, îi scria lui Timotei că :

Diaconii … trebuie să fie cinstiţi, nu cu două feţe … ”. (I Timotei 3 : 8)

Adică nu este la Biserică diaconul, omul cinstit, omul lui Dumnezeu, iar în viaţa de toate zilele să fie un om cu un comportament dificil !

A nu fii cu două feţe înseamnă că omul este cinstit … când are probleme le recunoaşte şi nu face ca soţia lui Ieroboam care a încercat să se dea drept alta !

În cartea Întâia a Împăraţilor 14 : 6

Când a auzit Ahia vuietul paşilor ei, în clipa când intra pe uşă, a zis: „Intră nevasta lui Ieroboam ; pentru ce vrei să te dai drept alta ? Sunt însărcinat să-ţi vestesc lucruri aspre”.

De Dumnezeu nu mă pot ascunde şi atunci ce să fac ?


2. În al doilea rând, din momentul în care-mi recunosc păcatele trec la al doilea pas : ÎL chem pe Isus în viaţa mea ca Domn şi Mântuitor

Oamenii care au probleme pot apela la Domnul Isus. El este singurul care îi poate transforma spiritual, iar procesul odată început prin naşterea din nou, EL îl va desăvârşi prin sfinţire :

„ … fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul”. (Evrei 12 : 14)

În Fapte 16 : 30 – 31, un om îi întreabă pe apostolul Pavel şi pe Sila :

Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit ?” Pavel şi Sila i-au răspuns : „Crede în Domnul Isus, şi vei fi mântuit tu şi casa ta.”

Din relatarea Biblică înţelegem că el a crezut şi a avut parte de o transformare a vieţii care a fost instantanee !


3. În al treilea rând, pentru a fi ca Isus, iau ca etalon al vieţii mele Biblia

În Biblie mai avem un verset în care scrie despre „două feţe”, un verset care este asemănător cu I Timotei 3 : 8 dar care însă este mai puţin cunoscut. În Ezechiel 41 : 18 scrie că :

Fiecare heruvim avea două feţe, o faţă de om întoarsă spre un finic de o parte, şi o faţă de leu întoarsă spre celălalt finic, de cealaltă parte … ”.

Sculpturile acestea însă aveau două feţe vizibile. Ştiai că aşa sunt, nu arătau într-un fel şi erau în realitate cu totul altfel !

Altfel spus, Dumnezeu să mă ajute să „nu mă dau drept altul” atunci când am probleme, ci să recunosc că am păcătuit şi să-mi cer iertare de la Dumnezeu şi Dumnezeu să-mi dea harul de-a fi un om integru ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :