62. ÎNVĂŢĂTORULE, NU-ŢI PASĂ CĂ PIERIM ? [Marcu 4.35–41]

62. ÎNVĂŢĂTORULE, NU-ŢI PASĂ CĂ PIERIM ?

I Podcast I Pasaj Biblic : Marcu 4 : 35 – 41 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 03 Martie 2022 I

În aceeaşi zi, seara, Isus le-a zis : „Să trecem în partea cealaltă.” După ce au dat drumul norodului, ucenicii L-au luat în corabia în care se afla şi aşa cum era. Împreună cu El mai erau şi alte corăbii.

S-a stârnit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, aşa că mai că se umplea corabia. Şi El dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii L-au deşteptat şi I-au zis :

„Învăţătorule, nu-Ţi pasă că pierim ?” El S-a sculat, a certat vântul şi a zis mării : „Taci ! Fără gură !” Vântul a stat şi s-a făcut o linişte mare. Apoi le-a zis :

„Pentru ce sunteţi aşa de fricoşi ? Tot n-aveţi credinţă ?” I-a apucat o mare frică şi ziceau unii către alţii : „Cine este Acesta de Îl ascultă chiar şi vântul şi marea ?” (Marcu 4 : 35 – 41)


În Marcu 4 : 40 – 41 este notată întrebarea Domnului Isus (pe care o putem înţelege ca fiind şi pentru noi) :

Pentru ce sunteţi aşa de fricoşi ? Tot n-aveţi credinţă ?” I-a apucat o mare frică şi ziceau unii către alţii : „Cine este Acesta de Îl ascultă chiar şi vântul şi marea ?


În urma minunii, frica de moarte a ucenicilor a fost înlocuită într-un mod instant cu frica de Dumnezeu.

Fie ca şi în inimile noastre Domnul Isus să aducă pace şi o linişte încrezătoare în EL şi în puterea LUI mai ales în aceste momente tensionate !


Câteva gânduri din versetul 38 (din Marcu, capitolul 4) unde este scris că pe Domnul Isus :

Ucenicii L-au deşteptat şi I-au zis : „Învăţătorule, nu-Ţi pasă că pierim ?

  1. Când Dragostea decide, ea nu se opreşte la ceea ce tocmai I Se întâmplă ci îl ajută imediat pe cel ce are nevoie, fără multe vorbe ! (Să nu uităm că Domnul Isus doar ce fusese trezit din somn şi era o nedreptate de care tocmai avea parte, deoarece este clar că dormea foarte adânc).
  2. Când : „Ucenicii L-au deşteptat şi I-au zis : „Învăţătorule, nu-Ţi pasă că pierim ?” Domnul Isus putea să-i întrebe de exemplu :
    • Dar vouă nu vă pasă că şi Eu sunt în aceeaşi situaţie ? Vă pasă numai de voi ?” sau :
    • Nu aţi observat că dormeam ?” sau putea să le spună :
    • Ce vină am Eu, pentru faptul că este furtună ?
  3. Domnul Isus putea doar să le răspundă : „Bineînţeles că îmi pasă de voi !” Dar peste ani, apostolul Ioan avea să scrie : „Copilaşilor, nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul”. (I Ioan 3 : 18)

Ioan a învăţat de la Domnul Isus, poate văzând cum a procedat şi în momentul descris mai sus deoarece după ce : „Ucenicii L-au deşteptat şi I-au zis :

Învăţătorule, nu-Ţi pasă că pierim ?” El S-a sculat, a certat vântul şi a zis mării : „Taci ! Fără gură !” Vântul a stat şi s-a făcut o linişte mare”. (Marcu 4 : 38 – 39)


Există însă şi o întrebare pe care mi-o pot pune :

În viaţă este corect să-L acuz pe Isus, pe Dumnezeu, pentru ceea ce tocmai mi se întâmplă mie ?

Sau este normal să învinovăţesc pe cineva pentru ceva ce s-a petrecut în zona în care şi el se afla … în timp ce el dormea ?


Oare Domnul Isus, putea să se supere pe Dumnezeu deoarece Îi este tulburat somnul, amintindu-I că este scris, (cu alte cuvinte, că EL a promis) :

Voi da pace în ţară, şi nimeni nu vă va tulbura somnul ” ? (Levitic 26 : 6)


Domnul nu a dat şi nici nu le-a cerut explicaţii ucenicilor Lui, ci i-a ajutat direct fiindcă le-a înţeles frica, le-a înţeles nevoia.


Pentru noi o lecţie este aceasta :

Atunci când cineva are o nevoie, dacă poţi ajută-l imediat !


În încheiere să ÎL rog pe Domnul Isus ca să-mi ajute să-mi potrivesc viaţa după modelul primilor credincioşi, aşa cum este el notat în Faptele Apostolilor 11 : 29.

Doamne Isuse, ajută-mă şi pe mine să trimit după puterea mea, un ajutor fraţilor care trec prin necazuri. Amin !


La întrebarea ucenicilor : „Învăţătorule, nu-Ţi pasă că pierim ?” răspunsul Domnului a fost cu fapta nu cu vorba. La fel este şi în cazul nostru.

Domnul Isus ne-a ascultat rugăciunile făcute în aceste zile iar răspunsul Lui se va vedea prin ceea ce se va petrece în perioada imediat următoare.

Slavă Domnului !


Podcastul poate fi ascultat aici :