94 I 2024. PUII DE NĂPÂRCI VERSUS POMII FRUCTIFERI [Luca 3.7] 3 Aprilie 2024

94 I 2024. PUII DE NĂPÂRCI VERSUS POMII FRUCTIFERI

I Podcast I Pasaj Biblic : Luca 3 : 7 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 3 Aprilie 2024 I

Puii de năpârci versus pomii fructiferi. Ambele comparații au fost folosite de Ioan Botezătorul. Prin puii de șerpi veninoși erau simbolizați oamenii necredincioși iar prin pomii fructiferi erau ilustrați credincioșii.

Dar și oamenii credincioși cândva au fost și ei tot pui de șerpi dar prin credința în Domnul Isus au parcurs invers procesul căderii spirituale și de la păcat și de la ascultarea de Cel Rău (care este numit și Șarpele Cel Vechi) au devenit copiii Lui Dumnezeu care-I sunt de folos și Lui Dumnezeu dar și semenilor lor.


Astăzi, cu ajutorul Lui Dumnezeu vom nota trei caracteristici ale fiecărei categorii enumerate mai sus.

Caracteristicile puilor de șerpi veninoși și caracteristicile pomilor fructiferi

1. Șarpele se deplasează pe orizontală dar se ascunde în pământ. Pomul în schimb crește în sus, iese din pământ tot mai mult și pe zi ce trece se apropie tot mai mult de Cer trăind în văzul lumii deoarece nu are nimic de ascuns.
2. Șarpele ia viața altora pentru ca să trăiască el. Pomul fructifer dă din viața lui (fructele) pentru întreținerea vieților altora.
3. Șarpele își are viața lui în el. În schimb, pomul stă în pământ dar depinde de seva care vine în el. Dezrădăcinat el nu mai poate trăi deoarece nu are o viață a lui.

Eu în ce categorie mă regăsesc ?


În Luca 3 : 7 scrie că :

Ioan zicea, dar, noroadelor care veneau să fie botezate de el : „Pui de năpârci, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia viitoare ?

Ioan Botezătorul le-a cerut unor șerpi care se târau pe orizontală să devină pomi care cresc pe verticală, adică zi de zi să se apropie tot mai mult de Cer, de Dumnezeu !


Nu era o cerere imposibilă deoarece această minune a nașterii din nou prin care un păcătos devine sfânt este posibilă chiar acum dacă și tu crezi că Domnul Isus a murit pe cruce în locul tău, că a înviat și S-a înălțat la Cer unde fiind la dreapta Lui Dumnezeu îți ascultă rugăciunile !


Doamne Isuse fie binecuvântat Numele Tău ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :