93 I 2024. MOARTEA ESTE SĂMÂNȚA ÎNVIERII [Matei 3.7 I Romani 5.9] 2 Aprilie 2024

93 I 2024. MOARTEA ESTE SĂMÂNȚA ÎNVIERII

I Podcast I Pasaje Biblice : Matei 3 : 7 I Romani 5 : 9 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 2 Aprilie 2024 I

Moartea este sămânța învierii. În primul rând, este bine de știut că la moarte nu se termină totul, ci doar se continuă viața de pe pământ. Dar în al doilea rând, trebuie reamintit faptul că va veni o Zi a Judecății finale, în care cei care nu și-au dorit să fie mântuiți vor suferi consecințele veșnice ale alegerilor greșite de pe pământ.

Iar, în al treilea rând, contează foarte mult ca eu să mă asigur că sunt mântuit și asemenea lui Ioan Botezătorul, să le spun celor din jurul meu, ce au de făcut pentru a nu ajunge în pedeapsa veșnică.


Pentru a fi mântuit și a nu ajunge Dincolo unde să avem parte de mânia Lui Dumnezeu, nu este destul să cerem botezul în apă, ci avem nevoie de o transformare totală a vieții


În Matei 3 : 7 sunt notate cuvintele lui Ioan Botezătorul care atunci :

… când a văzut pe mulţi din farisei şi din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis : „Pui de năpârci, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia viitoare ?


În primul rând, Ioan Botezătorul le-a spus celor care voiau doar o schimbare exterioară că nu era destul dacă ei doar ar fi făcut botezul, dacă nu aveau și transformarea interioară a vieții.


În al doilea rând, pentru a-i conștientiza de cine erau ei și de ceea ce voiau să facă, Ioan le-a pus o întrebare oamenilor respectivi :

Pui de năpârci, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia viitoare ?

Ce trebuie menționat este faptul că niciunul nu i-a răspuns lui Ioan Botezătorul.


În al treilea rând, pentru a scăpa de mânia Lui Dumnezeu și de pedeapsa veșnică este nevoie de pocăința urmată de trăirea în sfințenie (de așa numitele „roade de pocăință”), de stăruința în bine indiferent de cât rău vine împotriva creștinului.

Dar acestea sunt posibile doar de atunci de când :

suntem socotiţi neprihăniţi, prin sângele” Domnului Isus, abia atunci : „vom fi mântuiţi prin El de mânia lui Dumnezeu”. (Romani 5 : 9)


Doamne Isuse, TE rog frumos să-mi dai mântuirea TA și să mă ajuți să fac tot ce ține de mine pentru mântuirea celor din jurul meu ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :