86. TRĂIM O VIAŢĂ PENTRU O VEŞNICIE [1 Corinteni 12.27]

86. TRĂIM O VIAŢĂ PENTRU O VEŞNICIE

I Podcast I Pasaj Biblic : I Corinteni 12 : 27 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 27 Martie 2022 I

Apostolul Pavel le-a scris credincioşilor din Corint : „Voi sunteţi trupul lui Hristos, şi fiecare, în parte, mădularele lui”. [I Corinteni 12 : 27] Biserica ! Timp pierdut ? Sau : Biserica … ca instituţie ! Continue reading „86. TRĂIM O VIAŢĂ PENTRU O VEŞNICIE [1 Corinteni 12.27]”

16. PACEA DOMNULUI ISUS ! [Efeseni 2.14 şi Isaia 26.3]

16. PACEA DOMNULUI ISUS !

I Podcast I Pasaje Biblice : Efeseni 2 : 14 şi Isaia 26 : 3 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I  Reşiţa I 16 Ianuarie 2022.  În aceste vremuri tulburi este bine să ne amintim că :

  1. Isus este Pacea,
  2. Isus aduce pacea în oameni şi
  3. Isus aduce pacea între oameni.

Continue reading „16. PACEA DOMNULUI ISUS ! [Efeseni 2.14 şi Isaia 26.3]”