Pacea Domnului Isus [Luca 24.36-37]

Isus este Pacea şi aduce pacea în oameni şi între oameni sau Pacea Domnului Isus ! De unde vine salutul Pacea Domnului Isus ?

În Luca 24 : 36 – 37 scrie că : „Pe când vorbeau ei astfel, însuşi Isus a stat în mijlocul lor şi le-a zis :

Pace vouă !” Plini de frică şi de spaimă, ei credeau că văd un duh. Dar El le-a zis :

„Pentru ce sunteţi tulburaţi ? Şi de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă ?Continue reading „Pacea Domnului Isus [Luca 24.36-37]”