Omul care are în el Duhul Sfânt, IV. Primirea Duhului Sfânt [Fapte 19.1-2]

3.3. Primirea Duhului Sfânt [Fapte 19.1-2]

Diferit de ce eşti, te poate face numai ceva din afara ta, ceva … de fapt Cineva („cine te face deosebit”) pe care poţi să-l primeşti, şi anume Duhul Sfânt :

Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului şi a morţii”. (Romani 8 : 1 – 2)

După conştientizarea neputinţei, urmează necesitatea primirii Duhului Sfânt, iar creştinul care face acest pas, va primi „o putere” (Fapte 1 : 8) şi va putea fi (dacă va şi asculta constant de Duhul Sfânt) ceea ce înainte doar îşi dorea, dar nu putea. Duhul Sfânt încă poate fi primit azi 18 ianuarie 2021 …

În Faptele Apostolilor 19 : 1 – 2 scrie că :

Pavel, după ce a trecut prin ţinuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câţiva ucenici şi le-a zis : „Aţi primit voi Duhul Sfânt când aţi crezut ?” Ei i-au răspuns : „Nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt.”

Acum că ai auzit că se poate să fii credincios fără să fi primit Duhul Sfânt este bine să ştii că apostolul Pavel le-a adresat credincioşilor din Galatia o întrebare :

Iată numai ce voiesc să ştiu de la voi : prin faptele Legii aţi primit voi Duhul ori prin auzirea credinţei ?”. (Galateni 3 : 2)

Duhul Sfânt nu se primeşte prin fapte, ci prin credinţă, deoarece nu este un premiu pe care să-l poţi obţine prin strădaniile tale, ci este un dar (un cadou), pe care îl poţi primi dacă-L crezi pe Dumnezeu pe Cuvânt :

Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezaţi în Numele Domnului Isus. Când şi-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt S-a coborât peste ei, şi vorbeau în alte limbi şi proroceau”. (Faptele Apostolilor 19 : 5 – 6)

Nu au mai avut timp să facă anumite fapte, să ţină zile de post etc., ci au crezut şi în inima lor curată, Dumnezeu atunci pe loc a turnat din Duhul Lui Cel Bun şi Sfânt (Fapte 2 : 33) !

Crede ce este scris în Luca 11 : 13 şi anume promisiunea Domnului Isus :

Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer !

Iacov 4 : 2 „ … nu aveţi, pentru că nu cereţi …”.

Matei 7 : 7 „Cereţi, şi vi se va da …”. Iar noi spunem din toată inima : Amin !


STUDII BIBLICE :