155 I 2023. CINCIZECIMEA SAU DESPRE IMPORTANȚA DUHULUI SFÂNT [Faptele Apostolilor 2.1–8, 14–21 I Maleahi 3.6 I Iacov 4.2]

155 I 2023. CINCIZECIMEA SAU DESPRE IMPORTANȚA DUHULUI SFÂNT

I Podcast I Pasaje Biblice : Faptele Apostolilor 2 : 1 – 8, 14 – 21 I Maleahi 3 : 6 I Iacov 4 : 2 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 4 Iunie 2023 I

În Faptele Apostolilor 2 : 1 – 8 scrie despre grupul apostolilor că : „În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc.
Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei.

Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Şi se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer.

Când s-a auzit sunetul acela, mulţimea s-a adunat şi a rămas încremenită ; pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toţi se mirau, se minunau şi ziceau unii către alţii : „Toţi aceştia care vorbesc nu sunt galileeni ? Cum, dar, îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne-am născut ?

În Faptele Apostolilor 2 : 14 – 21 este notată o parte din răspunsul la întrebarea pusă :

Atunci Petru s-a sculat în picioare, cu cei unsprezece, a ridicat glasul şi le-a zis :

„Bărbaţi iudei şi voi toţi cei care locuiţi în Ierusalim, să ştiţi lucrul acesta şi ascultaţi cuvintele mele ! Oamenii aceştia nu sunt beţi, cum vă închipuiţi voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel :

„În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură ; feciorii voştri şi fetele voastre vor proroci, tinerii voştri vor avea vedenii, şi bătrânii voştri vor visa vise !

Da, chiar şi peste robii Mei şi peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul Meu şi vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer şi minuni jos pe pământ, sânge, foc şi un vârtej de fum ; soarele se va preface în întuneric, şi luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare şi strălucită.

Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.”


Ce manifestări ar trebui să fie într-o Biserică când vine Duhul Sfânt ? Noi spunem că Dumnezeu nu s-a schimbat și așa și este. În Maleahi 3 : 6 sunt notate cuvintele Lui Dumnezeu :

Căci Eu sunt Domnul, Eu nu Mă schimb …”.

Aceasta înseamnă că în Biserica în care este prezența Lui Dumnezeu, conform Cuvântului Lui Dumnezeu ar trebui să fie proorocii, vedenii și visuri care să fie relatate. În Faptele Apostolilor 2 : 17 scrie clar că :

feciorii voştri şi fetele voastre vor proroci, tinerii voştri vor avea vedenii, şi bătrânii voştri vor visa vise !


Să fim foarte practici. La ultima slujbă a Bisericii la care am participat câte proorocii au fost, câte vedenii au fost arătate prin Duhul Sfânt și câți bătrâni au istorisit ce descoperiri spirituale au avut de la Duhul Sfânt prin visuri ?

Nu am avut ? Poate nu avem fiindcă nu mai cerem așa ceva, deoarece este scris foarte clar că un motiv al lipsurilor spirituale este exact acesta :

nu aveţi, pentru că nu cereţi”. (Iacov 4 : 2)

Dar oare mai avem nevoie de proorocii, de vedenii și de visuri profetice ? Este evident că da ! De fapt dacă corelăm versetul din Faptele Apostolilor 2 : 17 cu I Corinteni, capitolul 14, înțelegem clar că descoperirile prin Duhul Sfânt ar trebui să fie în fiecare Biserică …

Noi vorbim despre Cincizecime și sărbătorim cu multă reverență venirea Duhului Sfânt de acum aproximativ două mii de ani … dar avem nevoie ca Duhul Sfânt să Se manifeste astăzi !


Doamne Isuse, ajută-mă să nu devin doar un teoretician al Bibliei, un om care cunoaște bine litera dar care nu mai are parte de Duhul Sfânt !
Dă-mi Te rog, încă o dată harul de-a face schimbările care sunt necesare, pentru ca totul să fie conform voiei Tale și în viața mea ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :