301 I 2023. VEGHEREA ASUPRA FAPTELOR SAU CUVÂNT NU (CU) FURTUNĂ [2 Cronici 19.7 I Matei 12.36–37 I Matei 10.25–26]

301 I 2023. VEGHEREA ASUPRA FAPTELOR SAU CUVÂNT NU (CU) FURTUNĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : II Cronici 19 : 7 I Matei 12 : 36 – 37 I Matei 10 : 25 – 26 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 28 Octombrie 2023 I

Un judecător trebuia să fie atent la ceea ce face este cel de-al patrulea adevăr care reiese din cuvintele împăratului Iosafat : „ … vegheaţi asupra faptelor voastre … ”, a mai spus (II Cronici 19 : 7).

Este un adevăr de care trebuie să ținem cont.


A veghea traduce un cuvânt (ebr. shamar) care înseamnă și „a păstra”, dar are mai multe sensuri și înseamnă printre altele și : „a îngrădi … a proteja, a se îngriji … a fi circumspect, a ține seama … ”.


Un al doilea cuvânt este „a face” („faptele” în traducerea Cornilescu). Este traducerea unui cuvânt (ebr. asah) care înseamnă „a realiza”.

Un credincios trebuie să fie foarte atent atunci când spune ceva deoarece știe că prin cuvintele lui realizează ceva, fie bine fie rău.


Dumnezeu după cele şase zile ale Creației, s-a odihnit. Ce a făcut în primele şase zile ? Deși Dumnezeu a creat atunci întregul Univers, citind cum au decurs lucrurile am fi tentați să spunem că aparent nu s-a făcut foarte mult, dar Dumnezeu : a spus, a făcut, a numit, a binecuvântat !

De la Dumnezeu învăţăm eficienţa adică, ce înseamnă să faci mult, cu puţine cuvinte.


Dacă am vorbi mai puţin şi am face mai mult, şi după noi ar rămânea în urma noastră mai multe lucruri !


În Matei 12 : 36 – 37 sunt scrise cuvintele Domnului Isus :

Vă spun că, în ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care-l vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină, şi din cuvintele tale vei fi osândit.” … ”.

Un exemplu de acest fel este în Matei 10 : 25 – 26 unde scrie despre oameni care au rostit un singur cuvânt nepotrivit :

Dacă pe Stăpânul casei L-au numit Beelzebul, cu cât mai mult vor numi aşa pe cei din casa Lui ? Aşa că, să nu vă temeţi de ei. Căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit şi nimic tăinuit care nu va fi cunoscut”.


Un singur cuvânt deplasat care este rostit ce consecinţe poate avea !


O altă avertizare a Domnului Isus cu privire la cât de gravă poate fi pentru cineva neatenția și rostirea unui singur cuvânt … dar care odată spus îl va costa enorm pe cel care l-a rostit este scrisă în Matei 5 : 22 :

Dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecăţii ; şi oricine va zice fratelui său : „Prostule !” va cădea sub pedeapsa Soborului ; iar oricine-i va zice : „Nebunule !” va cădea sub pedeapsa focului gheenei”.


În continuare, Domnul Isus a explicat că trebuie reabilitată relaţia cu cel care a fost înjosit (deoarece este clar că un singur cuvânt spus, poate avea o consecinţă foarte rea pentru cel înjosit), dar dacă omul nu-şi rezolvă problema, va plăti pentru acel singur cuvânt, deoarece, chiar dacă în locul respectiv erau doar ei doi, totuşi acel singur cuvânt sigur a mai fost auzit de Cineva … de Dumnezeu iar EL este Judecătorul Cel drept.


Iar Domnul Isus a adăugat :

Aşa că, dacă îţi aduci darul la altar, şi acolo îţi aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ţi darul acolo înaintea altarului şi du-te întâi de împacă-te cu fratele tău ; apoi vino de adu-ţi darul.

Caută de te împacă degrabă cu pârâşul tău, câtă vreme eşti cu el pe drum ; ca nu cumva pârâşul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului, şi să fii aruncat în temniţă.

Adevărat îţi spun că nu vei ieşi de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuţ”. (Matei 5 : 23 – 26)


În final vom spune doar atât. Trebuie să cuvânt nu să produc furtuni prin cuvântul pe care-l rostesc. Deviza credinciosului poate fi : Cuvânt nu (cu) furtună !


Doamne Isuse, ajută-mă să fiu atent la ce spun și la ce fac ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :