302 I 2023. TÂRÂȚI DE VISĂRI [Iuda v. 3–5 și v. 8]

302 I 2023. TÂRÂȚI DE VISĂRI

I Podcast I Pasaje Biblice : Iuda v. 3 – 5 și v. 8 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 29 Octombrie 2023 I

Și astăzi, cu ajutorul Lui Dumnezeu vom observa câteva aspecte cu privire la importanța pe care trebuie să o acordăm trăirilor interioare. De ce ?

Deoarece în funcție de gândire și de felul în care înțeleg viața de credință așa va fi și trăirea mea ! Și trebuie să fim atenți la încă un aspect. La ceea ce ne gândim noaptea sau la ce visăm noaptea, deoarece unele lucruri care noaptea par a fi rezonabile, ziua constatăm că de fapt, nu putem trăi conform celor gândite azi noapte.

Dar există și oameni care își bazează trăirea pe visări care nu au absolut nicio legătură cu visele profetice care sunt de la Dumnezeu, ci sunt simple închipuiri interioare.

Ei pot ajunge foarte rău iar în Epistola scrisă de Iuda găsim descrise astfel de vieți.


În Epistola Sobornicească a lui Iuda de la versetul 3 – 5 și v. 8 sunt scrise aceste cuvinte :

Preaiubiţilor, pe când căutam cu tot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obşte, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptaţi pentru credinţa care a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna.

Căci s-au strecurat printre voi unii oameni, scrişi demult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioşi, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru şi tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân şi Domn, Isus Hristos.

Vreau să vă aduc aminte, măcar că ştiţi o dată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul Său din ţara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut

Totuşi oamenii aceştia, târâţi de visările lor, îşi pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea şi batjocoresc dregătoriile”.


În limba greacă nu este folosită expresia „târâți de visările lor”, ci norma vieții de credință a unor astfel de oameni care neglijează Cuvântul scris al Lui Dumnezeu este visarea (în gr. enupniazomai : „a visa”).

Într-o traducere mai nouă (New Living Translation), versetul din Iuda 8 este redat astfel :

În același mod, acești oameni – care pretind autoritate din visele lor – duc vieți imorale, sfidează autoritatea și batjocoresc ființele supranaturale”.


Visele sunt definite ca fiind : „imagini și procese psihice care survin în fazele mai puțin profunde ale somnului”. (DEX, 2009)
Și menționăm din nou faptul că visele despre care scrie Iuda, în versetul 8 nu se referă la vise profetice, ci sunt închipuiri omenești.


Doamne Isuse, dă-mi harul de-a-mi baza viața de credință nu pe ceea ce pare a fi foarte real cum sunt unele vise care nu vin de la Tine, ci pe Cuvântul scris al Lui Dumnezeu ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :