303 I 2023. 3. POPORUL EVREU ESTE COMPARAT CU OSTROAVELE [Isaia 40.15 I Isaia 23.2 I Isaia 42.15]

303 I 2023. 3. POPORUL EVREU ESTE COMPARAT CU OSTROAVELE

I Podcast I Pasaje Biblice : Isaia 40 : 15 I Isaia 23 : 2 I Isaia 42 : 15 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 30 Octombrie 2023 I

„ … Soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului, şi dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu” ?” (Isaia 40 : 27) Așa se exprimă o persoană care crede că nu are valoare pentru Dumnezeu. Exact așa erau și unii dintre contemporanii lui Isaia care au afirmat aceste cuvinte.

Altfel spus, poporului Evreu i se părea că ei nu mai prea sunt importanți pentru Dumnezeu, ceea ce nu era deloc adevărat !


Dar pentru a le arăta cât sunt de importanți, Dumnezeu le-a spus că în comparație cu ei toate :

„ … neamurile sunt ca o picătură de apă din vadră, sunt ca praful pe o cumpănă ; El ridică ostroavele ca un bob de nisip”. Acestea sunt cuvintele rostite de Dumnezeu în Isaia 40 : 15.

Dumnezeu Și-a asemănat poporul cu o găleată (sau cu o vadră), cu o cumpănă (sau balanță) dar și cu ostróavele în timp ce despre toate națiunile de pe pământ spunea că în comparație cu poporul Lui erau abia asemenea unei picături de apă, a unui praf de pe-o cumpănă (de pe-o balanță) și a unui bob de nisip.


Vom încheia acest studiu al comparațiilor pe care Dumnezeu le-a folosit pentru a le arăta celor din poporul Evreu cât sunt de valoroși pentru EL amintind ce-a de-a treia asemănare care a fost făcută și anume :

III. OSTROAVELE ȘI BOBUL DE NISIP

În Isaia 40 : 15, Dumnezeu spunea că la fel cum se ridică un bob de nisip (care are o greutate nesemnificativă) tot la fel de ușor este pentru Dumnezeu să ridice toate zonele locuite ale pământului.

Dar având în vedere comparațiile anterioare (găleata cu picătura și cântarul cu praful pus pe el) putem înțelege că din punct de vedere figurat și ostrovul este o reprezentare a poporului Evreu iar celelalte națiuni erau abia asemenea unui bob de nisip.


Ostrovul este un termen folosit pentru o :

Insulă fluvială formată în urma unui proces de acumulare”. (DEX, 2009)


În Vechiul Testament, cuvântul ostrov este folosit de treizeci și șase de ori. În prezentul studiu, vom aminti cu ajutorul Lui Dumnezeu numai trei înțelesuri ale cuvântului ostrov :

1. loc pentru odihnă,
2. graniță și
3. zonă locuibilă în locul unui fost curs de apă.


1. Locul pentru odihnă

Am putea spune că într-o lume care era asemenea unei ape, Israelul era ca un pământ locuit (și trebuie să amintim că Evreii nu spun „Țara Israel” ci folosesc expresia : „Pământul Israel”).

Pentru un marinar, care se afla de multă vreme pe apă, un ostrov era cum se mai striga când era văzut de departe : „Pământ”.

În Faptele Apostolilor 28 : 1 scrie ce s-a întâmplat când după o perioadă de furtună, apostolul Pavel și ceilalți care erau în aceeași corabie cu el au ajuns la loc sigur :

După ce am scăpat de primejdie, am aflat că ostrovul se chema Malta”.


În al doilea rând, ostrovul era și o :

2. Graniță

Dacă privim invers, nu din direcția marinarului care venea de pe apă spre pământ, ci din direcția celui care se afla pe pământ și privea spre apă, ostrovul era o graniță, era sfârșitul pământului locuit.

În Isaia 23 : 2 cuvântul „ostrov” din ebraică este tradus cu „țărm”, iar proorocul Isaia a scris :

Amuţiţi de groază, locuitori ai ţărmului pe care îl umpleau odată negustorii din Sidon care străbăteau marea !


Iar în al treilea rând ostrovul era și o :

3. Zonă locuibilă în locul unui fost curs de apă

În Isaia 42 : 15 scrie :

Voi pustii munţi şi dealuri, le voi usca toată verdeaţa; voi preface râurile în ostroave, şi iazurile le voi usca”.


În final vom nota că din punct de vedere spiritual, Domnul Isus este un loc de odihnă pentru cel obosit de atâtea furtuni, o graniță care desparte pe cei care sunt ai Lui Dumnezeu de cei care trăiesc în lumea care este asemenea unei mări instabile (frământată de vânturi și bătută de valuri) dar și un loc stabil care nu va putea fi clătinat niciodată !


Doamne Isuse, ai milă de poporul Israel în aceste vemuri care sunt atât de tulburi pentru ei dar și pentru noi ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :