300 I 2023. FRICA SAU GROAZA DE DUMNEZEU [2 Cronici 19.7 I Geneza 31.42 I Iov 4.12–15]

300 I 2023. FRICA SAU GROAZA DE DUMNEZEU

I Podcast I Pasaje Biblice : II Cronici 19 : 7 I Geneza 31 : 42 I Iov 4 : 12 – 15 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 27 Octombrie 2023 I

Creștinul care își trăiește viața cu frică de Dumnezeu este și rămâne un om binecuvântat. Iar un om care este conștient de puterea cuvântului rostit, ia toate deciziile cu frică, cu groază de Dumnezeu.

Cel de-al treilea aspect la care împăratul Iosafat le-a atras atenția judecătorilor învestiți de el a fost frica de Dumnezeu. Împăratul Iosafat a spus aceste cuvinte :

frica Domnului să fie peste voi”. (II Cronici 19 : 7)


Trebuie să menționăm însă că în original nu este folosit cuvântul frică, ci groază (ebr. pachad). În acest studiu vom menționa numai trei dintre situațiile în care un om sau un popor poate să aibă groază de Dumnezeu dar cuvântul groază (ebr. pachad) este folosit în Vechiul Testament de patruzeci și nouă de ori.


Frica de Dumnezeu vine în inima omului atunci când :
1. omul este credincios, el trăiește cu frică de Dumnezeu (Geneza 31 : 42),
2. din cauza neascultării are parte de judecățile Lui Dumnezeu (Deuteronom 28 : 67),
3. are parte de o revelație Divină (Iov 4 : 12 – 15)


1. Frică sau groaza de Dumnezeu o are omul credincios

Despre Isaac, băiatul Lui, Iacov a spus :

Dacă n-aş fi avut cu mine pe Dumnezeul tatălui meu, pe Dumnezeul lui Avraam, pe Acela de care se teme Isaac … ”. (Geneza 31 : 42)

Iar în Geneza 31 : 53 sunt notate tot cuvintele lui Laban care i-a spus lui Iacov :

Dumnezeul lui Avraam şi al lui Nahor, Dumnezeul tatălui lor să judece între noi.” Iacov a jurat pe Acela de care se temea Isaac”.


2. Frica sau groaza de Dumnezeu vine în omul care din cauza neascultării are parte de judecățile Lui Dumnezeu

În Deuteronom 28 : 67 scrie :

În groaza care-ţi va umple inima şi în faţa lucrurilor pe care ţi le vor vedea ochii, dimineaţa vei zice : „O, de ar veni seara !”, şi seara vei zice : „O, de ar veni dimineaţa !

În context sunt notate blesteme de care aveau să aibă parte cei din poporul Evreu dacă nu ascultau de Dumnezeu ci trăiau cum voiau ei …


3. Frica sau groaza de Dumnezeu o are credinciosul care are parte de o revelație Divină

În Iov 4 : 12 – 21 sunt scrise cuvintele pe care Elifaz i-a spus în special lui Iov, descriind o experiență pe care a avut-o într-o noapte când un îngeral Lui Dumnezeu i s-a arătat și i-a vorbit.

Din cuvintele pe care este clar că Elifaz și le-a notat vom reda numai o parte (dar întregul msaj al îngerului se continuă și în întreg capitolul 5 din cartea Iov) :

Un cuvânt s-a furişat până la mine, şi urechea mea i-a prins sunetele uşoare.

În clipa când vedeniile de noapte frământă gândul, când oamenii sunt cufundaţi într-un somn adânc, m-a apucat groaza şi spaima, şi toate oasele mi-au tremurat.

Un duh a trecut pe lângă mine … tot părul mi s-a zbârlit ca ariciul … Un chip cu o înfăţişare necunoscută era înaintea ochilor mei. Şi am auzit un glas care şoptea încetişor :

„Fi-va omul fără vină înaintea lui Dumnezeu ? Fi-va el curat înaintea Celui ce l-a făcut ?

Dacă n-are încredere Dumnezeu nici în slujitorii Săi, dacă găseşte El greşeli chiar la îngerii Săi, cu cât mai mult la cei ce locuiesc în case de lut, care îşi trag obârşia din ţărână şi pot fi zdrobiţi ca un vierme !

De dimineaţă până seara sunt zdrobiţi, pier pentru totdeauna şi nimeni nu ţine seama de ei.Li se taie firul vieţii : mor şi tot n-au căpătat înţelepciunea !


În final reamintim faptul că în acest studiu au fost notate numai trei dintre situațiile în care un om sau un popor poate să aibă groază de Dumnezeu dar cuvântul groază (ebr. pachad) este folosit în Vechiul Testament de patruzeci și nouă de ori.


Doamne Isuse, dă-mi harul de-a-mi trăi viața cu frică de Dumnezeu știind că pentru cuvintele mele va trebui să răspund într-o zi și de aceea Te rog, ajută-mă să fiu foarte atent la cuvintele rostite și fie ca prin ce vorbesc, zi de zi să mă apropii tot mai mult de Dumnezeu ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :