299 I 2023. CONȘTIENȚA OMNIPREZENȚEI LUI DUMNEZEU [2 Cronici 19.6 I 2 Împărați 5.19–27 I 1 Corinteni 2.10–11]

299 I 2023. CONȘTIENȚA OMNIPREZENȚEI LUI DUMNEZEU

I Podcast I Pasaje Biblice : II Cronici 19 : 6 I II Împărați 5 : 19 – 27 I I Corinteni 2 : 10 – 11 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 26 Octombrie 2023 I

Orice creștin adevărat este conștient că Domnul Isus este cu el tot timpul. Dar judecătorul de pe vremuri trebuia să fie făcut conștient de acest adevăr. Noi știm că și omul cu judecată de azi este conștient că Dumnezeu este lângă el în momentul în care vorbește.

Împăratul Iosafat le-a spus judecătorilor aleși de el aceste cuvinte :

„ … nu pentru oameni veţi rosti judecăţi ; ci pentru Domnul, care va fi lângă voi când le veţi rosti”. (II Cronici 19 : 6)


În cartea II Împărați 5 : 19 – 27 scrie că :

După ce a plecat Naaman de la Elisei şi a fost la o depărtare bunicică, Ghehazi, slujitorul lui Elisei, omul lui Dumnezeu, a zis în sine :

„Iată că stăpânul meu a cruţat pe sirianul acela, Naaman, şi n-a primit din mâna lui ce adusese. Viu este Domnul, că voi alerga după el şi voi căpăta ceva de la el.”

Şi Ghehazi a alergat după Naaman. Naaman, când l-a văzut alergând după el, s-a dat jos din car ca să-i iasă înainte şi a zis : „Este bine totul ?”

El a răspuns : „Totul este bine. Stăpânul meu mă trimite să-ţi spun : „Iată că au venit la mine doi tineri din muntele lui Efraim, dintre fiii prorocilor ; dă-mi pentru ei, te rog, un talant de argint şi două haine de schimb.”

Naaman a zis : „Fă-mi plăcerea şi ia doi talanţi.” A stăruit de el şi a legat doi talanţi de argint în doi saci, împreună cu două haine de schimb, şi a pus pe doi din slujitorii săi să le ducă înaintea lui Ghehazi.

Ajungând la deal, Ghehazi le-a luat din mâinile lor şi le-a pus în casă. Apoi a dat drumul oamenilor acelora care au plecat. După aceea s-a dus şi s-a înfăţişat înaintea stăpânului său.

Elisei i-a zis : „De unde vii, Ghehazi ?” El a răspuns : „Robul tău nu s-a dus nicăieri.” Dar Elisei i-a zis : „Oare n-a fost duhul meu cu tine, când a lăsat omul acela carul şi a venit înaintea ta ?

Este oare acum vremea de luat argint, haine, măslini, vii, oi, boi, robi şi roabe ? Lepra lui Naaman se va lipi de tine şi de sămânţa ta pentru totdeauna.”

Şi Ghehazi a ieşit dinaintea lui Elisei plin de lepră, alb ca zăpada”.


În II Împărați 5 : 25 – 26 scrie că lui Ghehazi :

Elisei i-a zis: „De unde vii, Ghehazi ?” El a răspuns: „Robul tău nu s-a dus nicăieri.” Dar Elisei i-a zis : „Oare n-a fost duhul meu cu tine, când a lăsat omul acela carul şi a venit înaintea ta ? Este oare acum vremea de luat argint, haine, măslini, vii, oi, boi, robi şi roabe ?


Din această întâmplare putem învăța mai multe adevăruri care ne arată cât este de important să ne trăim viața știind că Dumnezeu este omniprezent și cunoaște totul.

1. Dumnezeu cunoaște ce gândim

În I Corinteni 2 : 10 – 11 scrie :

Căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaşte lucrurile omului, afară de duhul omului care este în el ?

Un astfel de exemplu este notat în II Împărați 5 : 20 unde scrie că :

Ghehazi, slujitorul lui Elisei, omul lui Dumnezeu, a zis în sine …”.


2. Dumnezeu cunoaște ce facem

Naaman, când l-a văzut alergând după el,

  • s-a dat jos din car ca
  • să-i iasă înainte şi a zis : „Este bine totul ?” (II Împărați 5 : 21)

Puțin mai târziu, lui Ghehazi :

„ … Elisei i-a zis : „Oare n-a fost duhul meu cu tine, când

  • a lăsat omul acela carul şi
  • a venit înaintea ta ?

Prin proorocul Isaia, Dumnezeu a spus despre Sanherib (a se vedea Isaia 37 : 28) :

Dar Eu ştiu

  • când stai jos,
  • când ieşi afară,
  • când intri şi
  • când eşti mânios împotriva Mea”.

3. Dumnezeu cunoaște ce vorbim

Lui Naaman, Ghehazi i-a :

„ … răspuns : „Totul este bine. Stăpânul meu mă trimite să-ţi spun : „Iată că au venit la mine doi tineri din muntele lui Efraim, dintre fiii prorocilor ; dă-mi pentru ei, te rog, un talant de argint şi două haine de schimb.” (II Împărați 5 : 22)

La un moment dat un împărat al Siriei credea că printre ei se află un trădător dar în 2 Împăraţi 6 : 12 scrie că :

Unul din slujitorii săi a răspuns : „ … prorocul Elisei, care este în Israel, spune împăratului lui Israel cuvintele pe care le rosteşti în odaia ta de culcare.”


Doamne Isuse, ajută-mă ca toată viața mea să fiu conștient că TU cunoști tot ce gândesc, vorbesc sau înfăptuiesc, deoarece TU EȘTI OMNIPREZENT ! Și ajută-mă să fiu atent la modul în care-mi trăiesc viața ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :