298 I 2023. DARUL TĂCERII [1 Samuel 1.5–8 I Psalmul 37.7 I Iosua 9.12–13]

298 I 2023. DARUL TĂCERII

I Podcast I Pasaje Biblice : I Samuel 1 : 5 – 8 I Psalmul 37 : 7 I Iosua 9 : 12 – 13 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 25 Octombrie 2023 I

Astăzi, cu ajutorul Lui Dumnezeu vom încheia studiul despre prima caracteristică a unui judecător, a unui om cu judecată care tocmai fiindcă are o minte sănătoasă, în primul rând este foarte atent când deschide gura și va judeca înainte de-a vorbi.

În viața de zi cu zi multe certuri ar fi evitate, dacă cel atacat în mod verbal s-ar abține și nu ar rosti niciun cuvânt. Ar fi ca și cum cineva încearcă să incendieze un material care este foarte inflamabil, dar care exact atunci este udat cu apă iar focul nu mai are putere să-l aprindă.

Așa este și starea celui plin de Duhul Sfânt, deoarece numai prin Duhul Sfânt credinciosul primește puterea de-a tăcea și de-a nu da curs naturii lui pământești în momentele în care simte că ia foc când aude ce i se spune.

În I Samuel 1 : 5 – 8, 13 – 14 scrie despre Elcana că :

„ … Anei îi dădea o parte îndoită ; căci iubea pe Ana. Dar Domnul o făcuse stearpă.

Potrivnica ei o înţepa deseori, ca s-o facă să se mânie, pentru că Domnul o făcuse stearpă. Şi în toţi anii era aşa. Ori de câte ori se suia Ana la Casa Domnului, Penina o înţepa la fel.

Atunci ea plângea şi nu mânca. Elcana, bărbatul ei, îi zicea : „Ano, pentru ce plângi şi nu mănânci ? Pentru ce ţi-este întristată inima ? Oare nu preţuiesc eu pentru tine mai mult decât zece fii ?” …”.


Iar în I Samuel 1 : 13 – 14 scrie că :

Ana vorbea în inima ei şi numai buzele şi le mişca, dar nu i se auzea glasul. Eli credea că este beată şi i-a zis : „Până când vei fi beată ? Du-te de te trezeşte !” …”.

Ceea ce este remarcabil în viața Anei este faptul că în acele momente ea a putut să tacă și să păstreze tăcerea. Oare nu cumva și eu am darul tăcerii numai că nu prea îl folosesc ?!

În Psalmul 37 : 7, David a scris :

Taci [ebr. damam] înaintea Domnului şi nădăjduieşte în El”.


La ce se referă verbul a tăcea ?

David a știut ce înseamnă să taci, adică nu doar să te abții de la spune ce nu trebuie ci mai mult, să stai pe loc și să nu acționezi într-un mod impulsiv nici chiar atunci când Dumnezeu l-a testat de două ori în momente în care se putea răzbuna pe Saul dar el a ales să nu dea curs firii lui ci să aștepte ca Dumnezeu să intervină (a se vedea I Samuel capitolele 24 și 26).


În ebraică cuvântul „a tăcea” are sensul de : „a fi sau a deveni mut, tăcut sau nemișcat”. Același cuvânt (ebr. damam) este folosit într-un mod foarte sugestiv și în cartea Iosua 9 : 12 – 13 unde scrie că :

Atunci Iosua a vorbit Domnului, în ziua când a dat Domnul pe amoriţi în mâinile copiilor lui Israel, şi a zis în faţa lui Israel :

Opreşte-te [ebr.damam], soare, asupra Gabaonului, şi tu, lună, asupra văii Aialonului !” Şi soarele s-a oprit [ebr. damam], şi luna şi-a întrerupt mersul, până ce poporul şi-a răzbunat pe vrăjmaşii lui.

Lucrul acesta nu este scris oare în Cartea Dreptului ? Soarele s-a oprit în mijlocul cerului şi nu s-a grăbit să apună, aproape o zi întreagă”.


Despre soare scrie că „s-a oprit, a stat pe loc, a stat nemișcat”. Dumnezeu a anulat dacă se poate spune așa puterea naturii, a curgerii timpului iar soarele s-a oprit și nu și-a mai continuat drumul lui către apus.

Tot la fel, Duhul Sfânt ne dă și nouă pe moment puterea de-a face voia Lui Dumnezeu și de-a nu asculta de firea noastră pământească ceea ce va face să fie evitat un conflict care poate aduce mult rău.

Exact de această atitudine avem și noi nevoie. Atunci când cineva ne provoacă la ceartă să alegem tăcerea. Să ne abținem prin puterea Duhului Sfânt care dacă vrem, va rodi atunci pe moment în noi Roada Duhului care este dreapta măsură (în traducerea Cornilescu scrie „înfrânarea poftelor”, a se vedea Galateni 5 : 23).

Dar pentru a avea această atitudine este important să îmi mențin sufletul curat și zi de zi, de dimineață să-L caut pe Dumnezeu și să am un timp de calitate petrecut cu EL !


Doamne Isuse ajută-mă la aceasta și Doamne dă-mi izbândă prin Duhul Tău Cel Bun și Sfânt ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :