Pilda celor zece fecioare I 7.2 Ieşi din lume dar … scoate şi lumea din tine! [Matei 25.1-13]

Pilda celor zece fecioare

I. Ieşirea din lume

Această ieşire poate consta în pocăinţa şi credinţa omului ; poate să fie vorba acolo chiar şi despre botezul în apă, fără însă ca omul respectiv să aibă parte de-o transformare reală a vieţii, (fiind de fapt doar un act al voinţei umane), dar în această categorie intră şi cei care au experimentat naşterea din nou.

Atunci Împărăţia cerurilor se va asemăna cu zece fecioare care şi-au luat candelele şi au ieşit în întâmpinarea mirelui”. (Matei 25 : 1)

Pilda celor zece fecioare era spusă unor evrei care ştiau despre Ieşirea din Egipt, (sau exodul). Şi atunci, pe vremea lui Moise, scopul lui Dumnezeu pentru ei, nu a fost drumul în sine, ci ajungerea în Ţara Promisă, în care să aibă o altfel de viaţă ! De ce din zece fecioare ieşite în întâmpinarea Mirelui, vor ajunge acasă la EL … doar cinci ? Cum se explică ?

Problema majorităţii înaintaşilor lor, a constat în faptul că ei au ieşit doar fizic din Egipt, dar nu au scos şi Egiptul din ei. Erau oameni liberi, dar unii dintre ei (adunătura), aveau în ei tot gândirea de sclav, care se supune unui stăpân, iar pentru aceasta primeşte de la stăpân un minim de nivel de trai :

Adunăturii de oameni, care se aflau în mijlocul lui Israel, i-a venit poftă, ba chiar şi copiii lui Israel au început să plângă şi să zică : „Cine ne va da carne să mâncăm ?

Ne aducem aminte de peştii pe care-i mâncam în Egipt şi care nu ne costau nimic, de castraveţi, de pepeni, de praz, de ceapă şi de usturoi. Acum ni s-a uscat sufletul : nu mai este nimic! Ochii noştri nu văd decât mana aceasta”. (Numeri 11 : 4 – 6)

Era o aducere aminte selectivă, pofta le amintea doar de partea bună, nu şi de stările sufleteşti pe care le aveau, atunci când pe masă aveau peşte, castraveţi etc. În Exod scrie că :

„ … copiii lui Israel gemeau încă din pricina robiei şi scoteau strigăte deznădăjduite. Strigătele acestea, pe care li le smulgea robia, s-au suit până la Dumnezeu”. (Exod 2 : 23)

În Exod 3 : 9, sunt redate cuvintele pe care Domnul i le spune lui Moise :

Iată că strigătele israeliţilor au ajuns până la Mine şi am văzut chinul cu care îi chinuiesc Egiptenii”.