288 I 2023. CEARTA POTENȚIALĂ SAU PAHARUL CU APĂ [1 Samuel 1.5-6 I Exodul 4.10-12 I Marcu 14.38]

288 I 2023. CEARTA POTENȚIALĂ SAU PAHARUL CU APĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : I Samuel 1 : 5 – 6 I Exodul 4 : 10 – 12 I Marcu 14 : 38 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 15 Octombrie 2023 I

Orice chibrit, cât ar fi el de aprins, se stinge când este pus într-un pahar cu apă. În Proverbe 15 : 1 scrie că : „Un răspuns blând potoleşte mânia, dar o vorbă aspră aţâţă mânia”. Continue reading „288 I 2023. CEARTA POTENȚIALĂ SAU PAHARUL CU APĂ [1 Samuel 1.5-6 I Exodul 4.10-12 I Marcu 14.38]”

Pilda celor zece fecioare 5. Vegheaţi! [Matei 25.1-13]

Pilda celor zece fecioare

Din Pilda celor zece fecioare, învăţăm că cinci dintre ele, (aceasta însemnând practic jumătate din numărul total), nu au vegheat, de aceea nici nu au ajuns cu Mirele !

De ce trebuie vegherea ? La ce ne ajută ?

Vegheaţi (gr. grēgoreite, literal : staţi treji), este folosit de zece ori în Biblie, (în Noul Testament) : Continue reading „Pilda celor zece fecioare 5. Vegheaţi! [Matei 25.1-13]”