288 I 2023. CEARTA POTENȚIALĂ SAU PAHARUL CU APĂ [1 Samuel 1.5-6 I Exodul 4.10-12 I Marcu 14.38]

288 I 2023. CEARTA POTENȚIALĂ SAU PAHARUL CU APĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : I Samuel 1 : 5 – 6 I Exodul 4 : 10 – 12 I Marcu 14 : 38 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 15 Octombrie 2023 I

Orice chibrit, cât ar fi el de aprins, se stinge când este pus într-un pahar cu apă. În Proverbe 15 : 1 scrie că : „Un răspuns blând potoleşte mânia, dar o vorbă aspră aţâţă mânia”.

Ana a fost asemenea unui pahar cu apă în care s-a stins chibritul certei care s-ar fi putut porni de la cuvintele disprețuitoare ale Peninei sau ale preotului Eli.


Astăzi, cu ajutorul Lui Dumnezeu vom observa trei caracteristici ale Anei :

1. a acceptat voia Lui Dumnezeu pentru ea,
2. a răbdat batjocurile și nu a răspuns la provocări (sau la înțepături, cum scrie în traducerea Cornilescu),
3. stăruia în rugăciune.


Un om care stinge conflictele are ca primă caracteristică faptul că :

I. Acceptă voia Lui Dumnezeu pentru el (I Samuel 1 : 5 – 6)

Despre Ana scrie că :

Domnul o făcuse stearpă. Potrivnica ei o înţepa deseori, ca s-o facă să se mânie, pentru că Domnul o făcuse stearpă”. (I Samuel 1 : 5 – 6)

În cartea Exodul 4 : 10 – 12 scrie că :

Moise a zis Domnului : „Ah ! Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea uşoară ; şi cusurul acesta nu-i nici de ieri, nici de alaltăieri, nici măcar de când vorbeşti Tu robului Tău ; căci vorba şi limba-mi este încurcată.”

Domnul i-a zis : „Cine a făcut gura omului ? Şi cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb ? Oare nu Eu, Domnul ? Du-te, dar ; Eu voi fi cu gura ta şi te voi învăţa ce vei avea de spus.”


Muțenia, surzenia, orbirea sunt considerate a fi handicapuri. Dar la fel era și sterilitatea Anei, deoarece ea era stearpă (adică nu putea procrea).

Dar un om al Lui Dumnezeu care este un stingător de conflicte acceptă voia Lui Dumnezeu pentru el chiar dacă nu înțelege de ce are parte de așa ceva !


O a doua caracteristică a Anei era faptul că ea :

II. A răbdat batjocurile și nu a răspuns la provocări (sau la înțepături)

Potrivnica ei o înţepa deseori, ca s-o facă să se mânie, pentru că Domnul o făcuse stearpă. Şi în toţi anii era aşa.

Ori de câte ori se suia Ana la Casa Domnului, Penina o înţepa la fel. Atunci ea plângea şi nu mânca”. (I Samuel 1 : 6 – 7)

Ce este înțepătura ?

O provocare, o batjocură, o vorbă ironică etc.

Care este scopul ?

Să enerveze omul și să-l provoace ca la mânie să spună ce nu trebuie.

Din ebraică, versetul din I Samuel 1 : 6 se poate traduce și astfel :

Rivala ei a provocat-o la mânie (supărare, durere) tunând deoarece Domnul îi închisese pântecele”.

A provoca înseamnă :

A ațâța, a întărâta, a incita pe cineva (sfidându-l) … a aduce pe cineva (prin acte de violență, lezarea demnității sau alte fapte ilicite) într-o stare de surescitare favorabilă comiterii unei infracțiuni”.

Un sinonim, al provocării este stârnirea, iar a stârni înseamnă în primul rând :

A face ca un animal (sălbatic), o pasăre etc. să iasă din culcuș, din ascunzătoare (pentru a le prinde, a le vâna) …”. (Ambele definiții au fost preluate din DEX, 2009)

Chibritul aprins”, este cel care se lasă să devină o unealtă a celui rău care vrea să-l facă pe credincios să-și iasă din fire, iar la mânie să facă ce vrea firea lui pământească sau natura lui păcătoasă.


O a treia caracteristică a Anei era faptul că ea :

III. Stăruia în rugăciune

Ana nu s-a lăsat distrasă de la ceea ce avea de făcut și nu s-a lăsat angrenată în „lupte de partide”, nici nu a dat curs firii ei pământești deoarece prin rugăciune ea a primit putere de la Dumnezeu.

Așa se și explică faptul că „chibritele aprinse” prin care Satan căuta să-i dea foc au fost stinse prin puterea Lui Dumnezeu iar vorbele batjcoritoare ale Peninei sau ale lui Eli, nu și-au putut atinge scopul perfid !


Celor care-I erau mai apropiați (adică lui Petru, Iacov și Ioan), Domnul Isus le-a spus ceva ce și noi trebuie să facem :

Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită … ”. (Marcu 14 : 38)


Doamne Isuse, ajută-mă TE rog frumos și pe mine să fiu foarte atent la modul încare îu trăiesc viața și să-mi mențin vie relația cu TINE ! Toarnă peste mine un duh de îndurare și de rugăciune ! Și ÎȚI mulțumesc frumos pentru că mă asculți ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :