288 I 2023. CEARTA POTENȚIALĂ SAU PAHARUL CU APĂ [1 Samuel 1.5-6 I Exodul 4.10-12 I Marcu 14.38]

288 I 2023. CEARTA POTENȚIALĂ SAU PAHARUL CU APĂ

I Podcast I Pasaje Biblice : I Samuel 1 : 5 – 6 I Exodul 4 : 10 – 12 I Marcu 14 : 38 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 15 Octombrie 2023 I

Orice chibrit, cât ar fi el de aprins, se stinge când este pus într-un pahar cu apă. În Proverbe 15 : 1 scrie că : „Un răspuns blând potoleşte mânia, dar o vorbă aspră aţâţă mânia”. Continue reading „288 I 2023. CEARTA POTENȚIALĂ SAU PAHARUL CU APĂ [1 Samuel 1.5-6 I Exodul 4.10-12 I Marcu 14.38]”