Dumnezeu poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi ! (II) Efeseni 3.20 I Matei 28.1-10 I Marcu 16.1 I Luca 23.55-24.1 I Învierea Domnului Isus

Invierea Domnului Isus

Invierea Domnului Isus I. Darurile / Cadourile

După ce a trecut ziua Sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, şi Salome au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Isus”. (Marcu 16 : 1)

Femeile care veniseră cu Isus din Galileea au însoţit pe Iosif ; au văzut mormântul şi felul cum a fost pus trupul lui Isus în el, s-au întors şi au pregătit miresme şi miruri.

Apoi, în ziua Sabatului, s-au odihnit, după Lege. În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea, şi altele împreună cu ele, au venit la mormânt dis-de-dimineaţă şi au adus miresmele pe care le pregătiseră”. (Luca 23 : 55 – 24 : 1)


Cât de inspiraţi suntem în cadourile pe care I le facem ?

Probabil că de multe ori suntem exact ca Maria Magdalena … unui Om viu, i-a dus drept cadou ceea ce la ora actuală ar fi o sticlă cu formol ! Ce să facă Isus cu soluţia de îmbălsămare folosită pentru un mort ? Isus era Viu ! El era / este Viaţa întrupată !

În Ioan 6 : 27 sunt scrise cuvintele Domnului Isus :

Lucraţi nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viaţa veşnică şi pe care v-o va da Fiul omului ; căci Tatăl, adică însuşi Dumnezeu, pe El L-a însemnat cu pecetea Lui”.

La ce mâncare se referă ? Ce fel de mâncare are termen de garanţie nelimitat, fiind atât de neperisabilă încât să rămânâ pentru totdeauna şi să nu se altereze / strice indiferent de câţi ani este păstrată ?

Răspunsul ne este dat tot de Domnul Isus. Apostolul Ioan relatează ce s-a întâmplat atunci când ucenicii s-au întors de la cumpărături din Sihar :

„În timpul acesta, ucenicii Îl rugau să mănânce şi ziceau : „Învăţătorule, mănâncă !” Dar El le-a zis : „Eu am de mâncat o mâncare pe care voi n-o cunoaşteţi.”

Ucenicii au început să-şi zică deci unii altora : „Nu cumva I-a adus cineva să mănânce?” Isus le-a zis :
„Mâncarea Mea este

  • să fac voia Celui ce M-a trimis şi
  • să împlinesc lucrarea Lui”. (Ioan 4 : 31 – 34)

[Va continua]


STUDII ASEMĂNĂTOARE :