Dumnezeu poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi ! (I) Efeseni 3.20, Matei 28.1-10 (Învierea Domnului Isus)

Invierea Domnului Isus

Invierea Domnului Isus I Pe Isus nu-L poţi vedea când / unde şi cum vrei tu, ci numai când / unde şi cum vrea EL !

La sfârşitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul.

Şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ ; căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit şi a prăvălit piatra de la uşa mormântului şi a şezut pe ea.

Înfăţişarea lui era ca fulgerul, şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui şi au rămas ca nişte morţi.

Dar îngerul a luat cuvântul şi a zis femeilor : „Nu vă temeţi ; căci ştiu că voi căutaţi pe Isus care a fost răstignit.
Nu este aici ; a înviat, după cum zisese. Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul ; şi duceţi-vă repede de spuneţi ucenicilor Lui că a înviat dintre cei morţi. Iată că El merge înaintea voastră în Galileea ; acolo Îl veţi vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta.”

Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică şi cu mare bucurie, şi au alergat să dea de veste ucenicilor Lui. Dar iată că le-a întâmpinat Isus şi le-a zis : „Bucuraţi-vă !” Ele s-au apropiat să-I cuprindă picioarele şi I s-au închinat.

Atunci Isus le-a zis : „Nu vă temeţi ; duceţi-vă de spuneţi fraţilor Mei să meargă în Galileea : acolo Mă vor vedea”. (Evanghelia după Matei 28 : 1 – 10)


Dumnezeu ştie ce ne dorim şi ne spune ce nu ştim ! Ce credeau femeile şi ce doreau şi de ce surpriză au avut parte !

Textul poate fi rezumat prin versetul din Efeseni 3 : 20

Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi … ”.

Din cauza necunoaşterii Lui Dumnezeu, oamenii :

  • Îi oferă daruri / lucruri de care EL nu are nevoie,
  • ÎL caută acolo unde nu-L pot găsi,
  • având şi credinţe (concepţii, păreri) greşite despre viaţă.

Cum gândeau femeile (şi se poate ca şi noi să ne regăsim în aceste rânduri) ?

[Va continua]


STUDII ASEMĂNĂTOARE :