Gânduri III (Luca 1.26, Luca 2.8-11, Fapte 10.3-4, Matei 2.1, 2 Împăraţi 2.14, Luca 23.39-43, 1 Corinteni 11.1)

 • Geneza 41:38 „Am putea noi oare să găsim un om ca acesta, care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu?” Oricui i-ar place să audă aşa ceva despre sine, din gura unui împărat! Să ajungă în frunte „cu majoritate de voturi” ! Dar cui i-ar face plăcere să primească atâta respingere, până să găsească acceptarea ? În Iosif, Duhul nu era de ieri , ci de cel puţin şaptesprezece ani, timp în care el nu a fost observat … a fost un nimeni ! (Geneza 37 : 2, 41 : 46). Şi Domnul a rămas acelaşi; la fel îşi formează lucrătorii ! Ei nu apar peste noapte … dar, în şcolile LUI şi astăzi sunt mulţi elevi … care trec prin pre-lucrare !
 • Luca 1:26 „În luna a şasea, îngerul Gavril, a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, 27. la o fecioară … Numele fecioarei era Maria… 28 Îngerul a intrat la ea , şi a zis: „Binecuvântată eşti tu între femei!” Nu-i spune: „Binecuvântată eşti tu între fecioare !”…
 • În Luca 2:8-11, un înger al Domnului le spune păstorilor: „astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor…”. În Faptele Apostolilor 10 : 3 este scris despre Corneliu că „a văzut lămurit…pe un înger al lui Dumnezeu”, care îi spune printre altele: „ … Trimite acum nişte oameni la Iope, şi cheamă pe Simon, zis şi Petru. El găzduieşte la un om, numit Simon tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare …”. În primul caz, nu este spusă adresa, ci doar localitatea. În al doilea, este spusă adresa exactă. Domnul are felul Lui de-a lucra. Nu există un standard în lucrarea spirituală !
 • Rugăciunile şi milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu …” (Faptele apostolilor 10 : 4), îi spune îngerul lui Corneliu. Când se întâlneşte însă cu Petru, Corneliu îi redă cuvintele îngerului, spunând: „ … rugăciunea ta a fost ascultată …” (v. 31). Aceasta arată adevărata smerenie !
 • „… în zilele împăratului Irod …” Matei 2 : 1. Erau zilele lui. Dar el le-a folosit rău …
 • „Nemulţumitului i se ia darul”. Dar rămâne cu dorul.
 • „Prietenul la nevoie se cunoaşte”. Mai corect este însă: „Prietenul anevoie se cunoaşte!”
 • Adevăratul sfânt nu umblă după sfinţi, ci după Cel Sfânt. Elisei, atunci când are prima problemă de rezolvat, nu spune: „Unde este acum Ilie?”, ci „Unde este Dumnezeul lui Ilie ?”. De El avea mai multă nevoie ! De aceea poate, Dumnezeu ia de lîngă noi oamenii maturi, din punct de vedere spiritual, pentru a ne face să fim mai dependenţi de EL …
 • Dar celălalt tâlhar l-a înfruntat, şi i-a zis: „Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care eşti sub aceeaşi osândă ?… Şi a zis lui Isus: „Doamne, adu-ţi aminte de mine, când vei veni în împărăţia Ta !” Isus a răspuns: „Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai.” Impresionant ! Rai pentru răi … (Luca 23 : 39 – 43).
 • Şi înţelepţii au stomac ! Este o descoperire de ultimă oră ! Dar ei se hrănesc mai mult cu idei proaspete! Un fel de mâncare … care încă nici nu există. Omul ce-a gustat din jert-fire nu se mai satură cu alt-ceva !
 • În I Corinteni 11 : 1, apostolul Pavel scrie. „Vă laud”, iar în versetul 17: „ … nu vă laud…”! Ei respectau strict învăţăturile primite. Atât. Acesta este pericolul limitelor prea mici. A unei credinţe pitice ! Dar, cu toate acestea, apostolul îi laudă, spre deosebire de unii dintre comentatorii biblici care, citind I Corinteni, găsesc mai mult lucruri negative … Contează mult să lauzi omul pentru ceea ce face bine. Şi, la fel de mult, contează să-i spui direct ceea ce face rău. Încurajarea a făcut din Saul, un Pavel, pentru că a avut un Fiu al Mângâierii (Fapte 4 : 36), care să se ocupe de el, (a se vedea Fapte 11 : 24 – 26) . Ce-ar fi devenit Pavel dacă în loc de Barnaba, ar fi fost descoperit de un Fiu al Criticii, de un om care să-i vadă doar defectele? Critica îşi are locul ei când este făcută bine, dar este obligatoriu să meargă împreună cu încurajarea. Aceasta înseamnă zidire spirituală. Oare de ce sunt atâtea dărâmături spirituale ? O promisiune, valabilă încă în Mai 2012 este scrisă în cartea Isaia 58 : 12 „Ai tăi vor zidi iarăşi pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune …”
 • Iată, Eu vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul lupilor…. Păziţi-vă de oameni …” (Matei 10:16, 17) ! Domnul trimite oile nu mieii! Mielul nu poate să facă unele lucruri pe care o oaie le face fără să se forţeze. Mielul nu poate face lapte … Şi lupii, sau mai bine zis, oile cu colţi de lupi, nu există doar în poveşti; deja merg pe stradă, şi unora li se spune oameni. Harul este că atunci când îţi zâmbesc dulce, le poţi vedea colţii. De aceea trebuie maturitate în lucrarea spirituală.
 • Preselecţie între lupi pentru meseria de cio-ban…