Gânduri III [Luca 1.26, Fapte 10.4, Matei 2.1, 2 Împăraţi 2.14, Luca 23.39-43]

 • Geneza 41:38 „Am putea noi oare să găsim un om ca acesta, care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu?” Oricui i-ar place să audă aşa ceva despre sine, din gura unui împărat! Să ajungă în frunte „cu majoritate de voturi” ! Dar cui i-ar face plăcere să primească atâta respingere, până să găsească acceptarea ? În Iosif, Duhul nu era de ieri , ci de cel puţin şaptesprezece ani, timp în care el nu a fost observat … a fost un nimeni ! (Geneza 37 : 2, 41 : 46). Şi Domnul a rămas acelaşi; la fel îşi formează lucrătorii ! Ei nu apar peste noapte … dar, în şcolile LUI şi astăzi sunt mulţi elevi … care trec prin pre-lucrare !
 • Luca 1:26 „În luna a şasea, îngerul Gavril, a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, 27. la o fecioară … Numele fecioarei era Maria… 28 Îngerul a intrat la ea , şi a zis: „Binecuvântată eşti tu între femei!” Nu-i spune: „Binecuvântată eşti tu între fecioare !”…
 • Rugăciunile şi milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu …” (Faptele apostolilor 10 : 4), îi spune îngerul lui Corneliu. Când se întâlneşte însă cu Petru, Corneliu îi redă cuvintele îngerului, spunând: „ … rugăciunea ta a fost ascultată …” (v. 31). Aceasta arată adevărata smerenie !
 • „… în zilele împăratului Irod …” Matei 2 : 1. Erau zilele lui. Dar el le-a folosit rău …
 • „Nemulţumitului i se ia darul”. Dar rămâne cu dorul.
 • „Prietenul la nevoie se cunoaşte”. Mai corect este însă: „Prietenul anevoie se cunoaşte!”
 • Adevăratul sfânt nu umblă după sfinţi, ci după Cel Sfânt. Elisei, atunci când are prima problemă de rezolvat, nu spune: „Unde este acum Ilie?”, ci „Unde este Dumnezeul lui Ilie ?”. De El avea mai multă nevoie ! De aceea poate, Dumnezeu ia de lîngă noi oamenii maturi, din punct de vedere spiritual, pentru a ne face să fim mai dependenţi de EL …
 • Dar celălalt tâlhar l-a înfruntat, şi i-a zis: „Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care eşti sub aceeaşi osândă ?… Şi a zis lui Isus: „Doamne, adu-ţi aminte de mine, când vei veni în împărăţia Ta !” Isus a răspuns: „Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai.” Impresionant ! Rai pentru răi … (Luca 23 : 39 – 43).
 • Şi înţelepţii au stomac ! Este o descoperire de ultimă oră ! Dar ei se hrănesc mai mult cu idei proaspete! Un fel de mâncare … care încă nici nu există. Omul ce-a gustat din jert-fire nu se mai satură cu alt-ceva !
 • Iată, Eu vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul lupilor…. Păziţi-vă de oameni …” (Matei 10 : 16, 17) ! Domnul trimite oile nu mieii! Mielul nu poate să facă unele lucruri pe care o oaie le face fără să se forţeze. Mielul nu poate face lapte … Şi lupii, sau mai bine zis, oile cu colţi de lupi, nu există doar în poveşti; deja merg pe stradă, şi unora li se spune oameni. Harul este că atunci când îţi zâmbesc dulce, le poţi vedea colţii. De aceea trebuie maturitate în lucrarea spirituală.
 • Preselecţie între lupi pentru meseria de cio-ban…