Voia lui Dumnezeu şi ce consecinţe poate avea neascultarea (Zaharia 7.8-14)

Cuvântul Domnului a vorbit lui Zaharia astfel : „Aşa a vorbit Domnul oştirilor : „Faceţi cu adevărat dreptate şi purtaţi-vă cu bunătate şi îndurare unul faţă de altul. Nu asupriţi pe văduvă şi pe orfan, nici pe străin şi pe sărac, şi niciunul să nu gândească rău în inima lui împotriva fratelui său.”

Dar ei n-au vrut să ia aminte, ci au întors spatele şi şi-au astupat urechile ca să n-audă. Şi-au făcut inima ca diamantul de tare, ca să n-asculte Legea, nici cuvintele pe care li le spunea Domnul oştirilor prin Duhul Său, prin prorocii de mai înainte.

Din pricina aceasta, Domnul oştirilor S-a aprins de o mare mânie. Când chema El, ei n-au vrut s-asculte : „De aceea nici Eu n-am vrut s-ascult, când au chemat ei, zice Domnul oştirilor.

Ci i-am împrăştiat printre toate neamurile pe care nu le cunoşteau ; ţara a fost pustiită în urma lor, aşa că nimeni nu mai venea şi nu mai pleca din ea; şi dintr-o ţară plăcută cum era, au făcut un pustiu !” (Zaharia 7 : 8 – 14)


Este foarte interesantă expresia : „Cuvântul Domnului a vorbit … ”, nu spune că  „Domnul i-a vorbit proorocului !”


Care este voia Lui Dumnezeu şi ce consecinţe are neascultarea de Dumnezeu ?


I. Voia lui Dumnezeu : relaţii corecte între credincioşi, (v. 8 – 10).

„Cuvântul Domnului a vorbit lui Zaharia astfel : „Aşa a vorbit Domnul oştirilor : „Faceţi cu adevărat dreptate şi purtaţi-vă cu bunătate şi îndurare unul faţă de altul. Nu asupriţi pe văduvă şi pe orfan, nici pe străin şi pe sărac, şi niciunul să nu gândească rău în inima lui împotriva fratelui său”.

Domnul Isus a spus : „Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel ; căci în aceasta este cuprinsă Legea şi Prorocii”. (Matei 7 : 12)


II. Neascultarea : se manifestă prin răzvrătire, (v. 11 – 12).

Dar ei n-au vrut să ia aminte, ci au întors spatele şi şi-au astupat urechile ca să n-audă. Şi-au făcut inima ca diamantul de tare, ca să n-asculte Legea, nici cuvintele pe care li le spunea Domnul oştirilor prin Duhul Său, prin prorocii de mai înainte. Din pricina aceasta, Domnul oştirilor S-a aprins de o mare mânie”. (Zaharia 7 : 11 – 12)


III. Îndepărtarea lui Dumnezeu (din viaţa noastră, sau îndepărtarea de Dumnezeu) poate aduce disciplinarea Divină !

Când chema El, ei n-au vrut s-asculte : „De aceea nici Eu n-am vrut s-ascult, când au chemat ei, zice Domnul oştirilor.

Ci i-am împrăştiat printre toate neamurile pe care nu le cunoşteau ; ţara a fost pustiită în urma lor, aşa că nimeni nu mai venea şi nu mai pleca din ea ; şi dintr-o ţară plăcută cum era, au făcut un pustiu !” (Zaharia 7 : 13 – 14)