Întemeierea familiei, (II). Dumnezeu [Geneza 2.18–24]

Din acest pasaj Biblic învăţăm că Dumnezeu este :

  • omniprezent,
  • omniscient şi
  • atotputernic (omnipotent). EL este stânca pe care te poţi baza oricând şi oriunde !

I. Dumnezeu este Omniprezent

Domnul Dumnezeu a zis : „Nu este bine ca omul să fie singur ; am să-i fac un ajutor potrivit pentru el.”  Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului şi toate păsările cerului ; şi le-a adus la om, ca să vadă cum are să le numească ; şi orice nume pe care-l dădea omul fiecărei vieţuitoare, acela-i era numele.

Şi omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului şi tuturor fiarelor câmpului ; dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să i se potrivească”. (Geneza 2 : 18 – 20)


Este clar că acolo a fost ca o grădină zoologică, dar în mod normal fiecare animal are arealul lui. Cel care ştie tot ce se petrece pe pământ este Dumnezeu. În II Cronici 16 : 9 scrie :

Căci Domnul Îşi întinde privirile peste tot pământul, ca să sprijine pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui”. Vede omul dar vede şi ce este în sufletul lui …

Nu a fost nevoie ca Adam să-I spună Lui Dumnezeu prin ce trece, deoarece Domnul ştia (şi ştie) ce se petrece în sufletul fiecărui om, indiferent de locul în care este pe pământ.


II. Dumnezeu este omniscient / atotcunoscător

Nu este bine ca omul să fie singur ; am să-i fac un ajutor potrivit pentru el” … Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om, şi omul a adormit ; Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui şi a închis carnea la locul ei.

Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie şi a adus-o la om. Şi omul a zis : „Iată în sfârşit aceea care este os din oasele mele şi carne din carnea mea ! Ea se va numi „femeie”, pentru că a fost luată din om ”. (Geneza 2 : 18, 21 – 23)

Domnul cercetează toate inimile şi pătrunde toate închipuirile şi toate gândurile. Dacă-L vei căuta, Se va lăsa găsit de tine ; dar dacă-L vei părăsi, te va lepăda şi El pe vecie”. (I Cronici 28 : 9)


[În traducerea Berean Study Bible scrie că Domnul : „caută orice inimă şi înțelege intenția fiecărui gând”.]


Fiind copiii Lui, Dumnezeu ne face parte de cunoaşterea supranaturală. Despre Eva, Adam a spus că este : „os din oasele mele şi carne din carnea mea”.

  • De unde a ştiut Adam că Eva este făcută din el ?
  • De unde a ştiut Adam ce s-a petrecut în timp ce el dormea (în somn) ?

Paznicii de la mormântul Domnului Isus au răspândit o veste falsă :

Ucenicii Lui au venit noaptea, pe când dormeam noi, şi L-au furat”. (Matei 28 : 13) De unde ştiau oamenii respectivi ce s-a petrecut în timp ce ei dormeau ? Era o minciună cusută cu aţă albă, ca să n-o vadă nimeni !

Dar noi cunoaştem prea bine faptul că, în timp ce dormi (mai ales atunci când ai un somn adânc) nu mai ştii nimic din ceea ce se petrece !

Adam nu a spus despre Eva că are : „oase din oasele mele” ci este : „os din oasele mele”, aşa şi era, Eva era făcută dintr-o coastă !

Dar şi oasele şi carnea sunt acoperite cu piele, iar Adam nu avea de unde să ştie  :

  • că s-a luat ceva din el (nu din altă parte, de exemplu logic era să creadă că şi Eva este făcută tot din pământ, exact ca el) ;
  • ce s-a luat de acolo (un singur os) şi nici faptul că
  • Eva avea aceeaşi compoziţie cu a lui („os din oasele mele”).

La cât este pământul de mare, Eva putea foarte bine să fie venită dintr-o altă zonă a Terrei (care era încă neexplorată) … dar un om credincios (cum era Adam) putea să afle (şi află şi azi) realităţi pe care ceilalţi nu le cunosc.


[De exemplu, în Geneza 18 : 16 – 20 scrie că :

Bărbaţii aceia s-au sculat să plece şi s-au uitat înspre Sodoma. Avraam a plecat cu ei, să-i petreacă. Atunci Domnul a zis :

Să ascund Eu oare de Avraam ce am să fac ?… Căci Avraam va ajunge negreşit un neam mare şi puternic, şi în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului.

Căci Eu îl cunosc şi ştiu că are să poruncească fiilor lui şi casei lui după el să ţină Calea Domnului, făcând ce este drept şi bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească faţă de Avraam ce i-a făgăduit”…

Şi Domnul a zis : …”. În cazul lui Adam a fost necesar să afle ceva din trecut, iar în cazul lui Avraam, descoperirea a fost din viitor !]


De fapt, de unde a ştiut Moise (când a scris cartea Geneza) că aşa s-au petrecut lucrurile ? Numai de la Dumnezeu putea să afle, era Singurul martor ocular … care încă trăia după atâţia ani ! Este clar că Dumnezeu i-a spus aceste lucruri !


III. Dumnezeu este atotputernic

Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om, şi omul a adormit ; Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui şi a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie şi a adus-o la om”. (Geneza 2 : 21 – 22)

Ştiu că Tu poţi totul şi că nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale”. (Iov 42 : 2) Planurile din mintea Divină sunt aduse la îndeplinire, la fel cum a fost şi în textul din Geneza 2 : 18 – 24 !

Este descrisă prima operaţia care s-a făcut sub anestezie totală, în timp ce pacientul (care avea parte de intervenţia chirurgicală) dormea. Cât să fi durat somnul lui Adam ? Câteva ore ?

Nu ştim, dar cunoaştem că după ce s-a terminat operaţia, pacientul era complet refăcut şi în mod sigur carnea era vindecată şi nu se mai cunoştea niciun semn, deoarece Dumnezeu : „a închis carnea la locul ei”. Chiar aşa poate să opereze Dumnezeu ? Da, chiar aşa !

După a doua înmulţire a pâinilor :

Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Isus, ziceau : Cu adevărat, Acesta este Prorocul cel aşteptat în lume”. (Ioan 6 : 14)

Minuni au fost şi sunt, dar necredinţa noastră, ne împiedică să avem parte de ele. În Nazaret, Domnul Isus :

N-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar Şi-a pus mâinile peste câţiva bolnavi şi i-a vindecat”. (Marcu 6 : 5)