Psalmul 143.10, Cum se face voia Lui Dumnezeu ?

Învaţă-mă să fac voia Ta, căci Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă !

Psalmul 143 : 10

Domnul Isus nu numai că ne-a învăţat cum să ne rugăm, dar ne-a dat şi exemplu de practicare (transpunere în viaţă) a ceea ce ne dorim de la Dumnezeu (a rugăciunilor noastre).


Putem observa trei paşi care duc de la stadiul de dorinţă, până la înfăptuirea propriu zisă :

1. Dorinţa şi rugăciunea

El le-a zis : „Când vă rugaţi, să ziceţi : Tatăl nostru care eşti în ceruri ! Sfinţească-se Numele Tău ; vie Împărăţia Ta ; facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ”. (Luca 11 : 2)

Dorinţa este asociată cu rugăciunea. Nu este destul să rămân la stadiul de dorinţă ! În Romani (capitolul 10 : 1) apostolul Pavel a scris :

Fraţilor, dorinţa inimii mele şi rugăciunea mea către Dumnezeu pentru israeliţi este să fie mântuiţi”.


2. Voinţa

„ … vreau să fac voia Ta, Dumnezeule !” Şi Legea Ta este în fundul inimii mele”. (Psalmul 40 : 8)


3. Înfăptuirea

Atunci am zis : „Iată-Mă (în sulul cărţii este scris despre Mine), vin să fac voia Ta, Dumnezeule !” (Evrei 10 : 7)

Trebuie notat însă şi faptul că voia Lui Dumnezeu nu se face uşor, deoarece uneori avem de plătit un preţ foarte mare ! Despre Domnul Isus scrie că în Ghetsimani :

S-a depărtat a doua oară şi S-a rugat, zicând : „Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de Mine paharul acesta, fără să-l beau, facă-se voia Ta !” (Matei 26 : 42)

Nu s-a putut altfel decât prin Jertfă şi noi ştim că Domnul Isus a plătit preţul cerut de Tatăl ! Slavă Domnului !