Psalmul 143.10, Cum se face voia Lui Dumnezeu ? [Psalmul 40.8, Filipeni 2.13, 2 Corinteni 8.11]

Învaţă-mă să fac voia Ta, căci Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă !

Psalmul 143 : 10

Domnul Isus nu numai că ne-a învăţat cum să ne rugăm, dar ne-a dat şi exemplu de practicare (transpunere în viaţă) a ceea ce ne dorim de la Dumnezeu (a rugăciunilor noastre).


Putem observa trei paşi care duc de la stadiul de dorinţă, până la înfăptuirea propriu zisă :

1. Dorinţa şi rugăciunea

El le-a zis : „Când vă rugaţi, să ziceţi : Tatăl nostru care eşti în ceruri ! Sfinţească-se Numele Tău ; vie Împărăţia Ta ; facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ”. (Luca 11 : 2)

Dorinţa este asociată cu rugăciunea. Nu este destul să rămân la stadiul de dorinţă ! În Romani (capitolul 10 : 1) apostolul Pavel a scris :

Fraţilor, dorinţa inimii mele şi rugăciunea mea către Dumnezeu pentru israeliţi este să fie mântuiţi”.


2. Voinţa

„ … vreau să fac voia Ta, Dumnezeule !” Şi Legea Ta este în fundul inimii mele”. (Psalmul 40 : 8)

Apostolul Pavel a scris (în Filipeni 2 : 13) :

Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea”.

Dar ţine şi de noi să facem ceea ce El ne dă sub formă de voinţă :

Isprăviţi, dar, acum de făcut ; pentru ca, după graba voinţei, să fie şi înfăptuirea, potrivit cu mijloacele voastre”. (II Corinteni 8 : 11)

Astfel ajungem la cel de-al treilea pas :


3. Înfăptuirea

Atunci am zis : „Iată-Mă (în sulul cărţii este scris despre Mine), vin să fac voia Ta, Dumnezeule !” (Evrei 10 : 7)

Trebuie notat însă şi faptul că voia Lui Dumnezeu nu se face uşor, deoarece uneori avem de plătit un preţ foarte mare ! Despre Domnul Isus scrie că în Ghetsimani :

S-a depărtat a doua oară şi S-a rugat, zicând : „Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de Mine paharul acesta, fără să-l beau, facă-se voia Ta !” (Matei 26 : 42)

Nu s-a putut altfel decât prin Jertfă şi noi ştim că Domnul Isus a plătit preţul cerut de Tatăl ! Slavă Domnului !