Daniel în groapa cu lei (III), Testul părăsirii aparente, al încercării extreme credinţei [Daniel 6.16-23]

Atunci împăratul a poruncit să aducă pe Daniel şi să-l arunce în groapa cu lei. Împăratul a luat cuvântul şi a zis lui Daniel : „Dumnezeul tău căruia necurmat Îi slujeşti să te scape !”

Au adus o piatră şi au pus-o la gura gropii. Împăratul a pecetluit-o cu inelul lui şi cu inelul mai marilor lui, ca să nu se schimbe nimic cu privire la Daniel. Împăratul s-a întors apoi în palatul său, a petrecut noaptea fără să mănânce, nu i s-a adus nicio ţiitoare şi n-a putut să doarmă.

În revărsatul zorilor însă împăratul s-a sculat şi s-a dus în grabă la groapa cu lei. Şi apropiindu-se de groapă, a chemat pe Daniel cu un glas plângător. Împăratul a luat cuvântul şi a zis lui Daniel :

„Daniele, robul Dumnezeului celui Viu, a putut Dumnezeul tău căruia Îi slujeşti necurmat să te scape de lei ?” Şi Daniel a zis împăratului : „Veşnic să trăieşti, împărate ! Dumnezeul meu a trimis pe îngerul Său şi a închis gura leilor, care nu mi-au făcut niciun rău, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea Lui. Şi nici înaintea ta, împărate, n-am făcut nimic rău !”

Atunci împăratul s-a bucurat foarte mult şi a poruncit să scoată pe Daniel din groapă. Daniel a fost scos din groapă şi nu s-a găsit nicio rană pe el, pentru că avusese încredere în Dumnezeul său”. (Daniel 6 : 16 – 23)

Groapa cu lei reprezintă lucrurile rele, care sunt potenţial periculoase, (pot să ne facă rău), lucruri de care în general ne temem şi chiar ne este frică !

Ce efect are o astfel de încercare ? Învingerea fricii, a stărilor sufleteşti (interioare) care sunt negative. O astfel de încercare a credinţei, aduce în viaţa noastră eliberarea de griji, de frică etc !

De fapt în viaţă, cele mai multe griji se dovedesc a fi minciuni, pentru că în realitate nici măcar nu se adeveresc iar în final se va dovedi că îngrijorarea a fost ceva doar la nivelul minţii !

În cartea Evrei (capitolul 11 : 33) scrie că :

Prin credinţă au cucerit ei împărăţii, au făcut dreptate, au căpătat făgăduinţe, au astupat gurile leilor … ”.

Atunci când Daniel îi explică împăratului cum a scăpat, nu-i explică şi faptul că îngerul a venit datorită încrederii în Dumnezeu … Adevărul este că uneori, (numai atunci când totul pare a fi pierdut), Dumnezeu ne face parte şi de intervenţii miraculoase.

Aici este deja un alt nivel de trăire a vieţii de credinţă, de genul : „Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut, şi astfel a ajuns … ”. (Romani 4:18 )

În Psalmul 65 : 5 scrie : „În bunătatea Ta, Tu ne asculţi prin minuni, Dumnezeul mântuirii noastre, nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului şi mării !

Groapa cu lei face parte din Testul părăsirii aparente, al încercării credinţei …


STUDII ASEMĂNĂTOARE :