Ieremia în Groapa cu noroi (II), Testul lucrurilor neplăcute [Ieremia 38.4-6]

Atunci căpeteniile au zis împăratului: „Omul acesta ar trebui omorât ! Căci înmoaie inima oamenilor de război care au mai rămas în cetatea aceasta şi a întregului popor ţinându-le asemenea cuvântări ; omul acesta nu urmăreşte binele poporului acestuia şi nu-i vrea decât nenorocirea.”

Împăratul Zedechia a răspuns : „Iată-l că este în mâinile voastre; căci împăratul nu poate nimic împotriva voastră !” Atunci ei au luat pe Ieremia şi l-au aruncat în groapa lui Malchia, fiul împăratului, care se afla în curtea temniţei şi au coborât în ea pe Ieremia cu funii. În groapă nu era apă, dar era noroi ; şi Ieremia s-a afundat în noroi”. (Ieremia 38 : 4 – 6)

Contemporanii lui Ieremia nu au mai vrut să audă Cuvântul Lui Dumnezeu, de aceea au cerut aruncarea lui Ieremia într-o groapă, (săpată în stâncă) în care se aduna apă iarna pentru a fi folosită vara în timpul secetei prelungite.
În Ieremia 14 : 1 – 4 scrie :

Cuvântul Domnului spus lui Ieremia cu prilejul secetei : „Iuda jeleşte, cetăţile lui sunt pustiite, triste, posomorâte, şi strigătele Ierusalimului se înalţă.

Cei mari trimit pe cei mici să aducă apă, dar cei mici, când se duc la fântâni, nu găsesc apă şi se întorc cu vasele goale : ruşinaţi şi roşiţi, îşi acoperă capul.

Pământul crapă, pentru că nu cade ploaie în ţară, şi plugarii, înşelaţi în nădejdea lor, îşi acoperă capul”.

Prin proorocul Ieremia, Dumnezeu le-a spus care este motivul pentru care aveau parte de secetă :

Căci poporul Meu a săvârşit un îndoit păcat : M-au părăsit pe Mine, Izvorul apelor vii, şi şi-au săpat puţuri, puţuri crăpate care nu ţin apă”. (Ieremia 2 : 13)

Conform versetelor scrise în Plângeri 3 : 52 – 56, după ce Ieremia a fost aruncat în groapa care nu mai avea apă, dar conţinea noroi, unii oameni au aruncat cu pietre în el :

Cei ce mă urăsc fără temei m-au gonit ca pe o pasăre. Voiau să-mi nimicească viaţa într-o groapă şi au aruncat cu pietre în mine. Mi-au năvălit apele peste cap, şi ziceam : „Sunt pierdut !” Dar am chemat Numele Tău, Doamne, din fundul gropii. Tu mi-ai auzit glasul … ”.

În Psalmul 10 : 17 – 18 scrie : „Tu auzi rugăciunile celor ce suferă, Doamne ! Le întăreşti inima, Îţi pleci urechea spre ei, ca să faci dreptate orfanului şi celui asuprit şi ca să nu mai insufle groaza omul cel luat din pământ”.

Dumnezeu i-a răspuns la rugăciune printr-un străin, şi este bine de ştiut că cel ce-l scapă pe altul de la moarte va fi scăpat şi el, (a se vedea Galateni 6 : 7 „Ce seamănă omul, aceea va şi secera … ”).
În Ieremia 35 : 15 – 18 scrie :

Cuvântul Domnului vorbise astfel lui Ieremia, pe când era închis în curtea temniţei : „Du-te de vorbeşte lui Ebed-Melec, etiopianul, şi spune-i :

„Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel : „Iată, voi aduce peste cetatea aceasta lucrurile pe care le-am vestit în rău, şi nu în bine; în ziua aceea ele se vor întâmpla înaintea ochilor tăi.

Dar pe tine te voi izbăvi în ziua aceea, zice Domnul, şi nu vei fi dat în mâinile oamenilor de care te temi. Te voi scăpa, şi nu vei cădea sub sabie, ci viaţa îţi va fi prada ta de război, pentru că ai avut încredere în Mine, zice Domnul”.

Groapa cu noroi reprezintă :

  • lucrurile care nu ne plac în viaţă .. dar pe care trebui să le acceptăm de dragul Domnului Isus !
  • preţul plătit pentru că ÎL urmăm pe Dumnezeu … trecerea prin noroaie !

A accépta înseamnă : „A fi de acord cu…; a primi, a consimți să … ; a admite, a aproba, a încuviința. ♦ A suporta, a tolera”.  (Dex)

Noroaiele şi pietrele fac parte din testul maturităţii … Groapa cu noroi constituie un Test al lucrurilor neplăcute !


STUDII ASEMĂNĂTOARE :