Tăria morală, sau puterea de-a merge mai departe indiferent de natura adversităţilor. Respingerea (I) Marcu 6.1-6

Mergi înainte, nu te da bătut !

Isus a plecat de acolo şi S-a dus în patria Lui. Ucenicii Lui au mers după El. Când a venit ziua Sabatului, a început să înveţe pe norod în sinagogă.

Mulţi, când Îl auzeau, se mirau şi ziceau : „De unde are El aceste lucruri?  Ce fel de înţelepciune este aceasta care I-a fost dată ? 

Şi cum se fac astfel de minuni prin mâinile Lui ? Nu este Acesta tâmplarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov, al lui Iose, al lui Iuda şi al lui Simon ? Şi nu sunt surorile Lui aici între noi ?” Şi găseau o pricină de poticnire în El.

Dar Isus le-a zis : „Un proroc nu este dispreţuit decât în patria Lui, între rudele Lui şi în casa Lui.” N-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar Şi-a pus mâinile peste câţiva bolnavi şi i-a vindecat.

Şi Se mira de necredinţa lor. Isus străbătea satele dimprejur şi învăţa pe norod”. (Marcu 6 : 1 – 6)


Întrebările pe care pot să mi le pun :

  • Cum reacţionez în astfel de momente ?
  • Mă descurajez singur sau caut să primesc prin Duhul Sfânt puterea de-a merge mai departe, de-a trece peste ceea ce mi s-a întâmplat ?

Domnul a avut parte de respingere, dispreţ, fiind privit cu neîncredere, dar la fel a fost şi viaţa ucenicilor … şi este normal ca şi urmaşii Lui să aibă parte de un tratament asemănător (chiar dacă doar uneori).

Ce este cu adevărat  important ?

Mergi înainte şi nu te da bătut !


I. Domnul Isus

Să observăm din textul citat mai sus, prin ce a avut de trecut Domnul Isus.

Domnul nostru a avut parte de :

1. Respingere

Mulţi, când Îl auzeau, se mirau şi ziceau :

  • De unde are El aceste lucruri ?
  • Ce fel de înţelepciune este aceasta care I-a fost dată ?
  • Şi cum se fac astfel de minuni prin mâinile Lui ?” (Marcu 6 : 2)

Respingerea se poate manifesta prin atitudinile omului, prin vorbe dar şi prin limbajul nonverbal prin care îi vorbeşte celuilalt spunându-i tot ce are de spus … fără ca o vorbă să fie auzită !

O astfel de comunicare este descrisă în Psalmul 19 : 21 – 4, unde este notat că :

Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui. O zi istoriseşte alteia acest lucru, o noapte dă de ştire alteia despre el.

Şi aceasta fără vorbe, fără cuvinte al căror sunet să fie auzit : dar răsunetul lor străbate tot pământul, şi glasul lor merge până la marginile lumii”.

Să nu uităm că Agar a fost dată afară din slujbă (şi din familie) pentru o privire, al cărei înţeles, stăpâna ei l-a priceput clar. Despre Avram găsim scris că :

„ … a intrat la Agar, şi ea a rămas însărcinată. Când s-a văzut ea însărcinată, a privit cu dispreţ pe stăpâna sa.

Şi Sarai a zis lui Avram : „Asupra ta să cadă batjocura aceasta care mi se face ! Eu însumi ţi-am dat în braţe pe roaba mea ; şi ea, când a văzut că a rămas însărcinată, m-a privit cu dispreţ. Să judece Domnul între mine şi tine !”

Avram a răspuns Saraiei : „Iată, roaba ta este în mâna ta ; fă-i ce-ţi place !” Atunci Sarai s-a purtat rău cu ea ; şi Agar a fugit de ea”. (Geneza 16 : 4 – 6)

Între cele două femei nu a existat un dialog (cuvinte rostite), ci doar o privire şi fiecare a înţeles exact : Agar ce are de spus şi Sarai ce i s-a spus !

Iar Sarai şi-a transmis şi ea mesajul tot fără cuvinte, iar Agar l-a înţeles şi a plecat de acasă !


STUDII ASEMĂNĂTOARE :